Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Raszka - Próby i doświadczenia w naszym życiu (23.04.2017)

  2017-04-23 11:46

  W obliczu doświadczeń ważne jest przyjęcie odpowiedniej postawy.

  Cierpienie w naszym życiu może mieć charakter pozytywny lub negatywny.

  Zajmijmy właściwą postawę - módlmy się o dany problem, ale jednocześnie prośmy o wypełnienie się Bożej woli.

  Patrzmy na doświadczenia jak na rydwany, które chcą nas przenieść bliżej Boga.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Czy żyjesz zmartwychwstaniem na co dzień? (16.04.2017)

  2017-04-16 20:33

  W zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest moc. Czy żyjesz tą mocą każdego dnia? Czy ludzie wokół widzą, że zmartwychwstały Chrystus żyje w tobie? Czy raczej widzą rozbieżności między tym, co mówisz, a jak żyjesz?

  Nie wstydź się Jezusa, Jego mocy i miłości. Żyj w zaufaniu, że Bóg ma najlepsze drogi dla ciebie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Krew Chrystusa (14.04.2017)

  2017-04-14 20:09

  Przed wiecznym sądem chroni tylko krew Jezusa przelana na krzyżu. Dzięki niej jesteśmy oczyszczeni w Bożych oczach. Jeśli wierzymy, okazujemy posłuszeństwo i wyznajemy swoje grzechy, krew Chrystusa oczyszcza nas. W Jego krwi jest niesamowite zwycięstwo, ta krew ma moc przerwać wszelkie przekleństwo.

  Jezus na krzyżu zrobił dla nas wszystko.

  Co ty zrobiłeś z Jego ofiarą na krzyżu?

  Czy jesteś pewny zbawienia? Czy krew Jezusa jest na odrzwiach twego serca? Czy twoje życie jest pod osłoną Jego krwi?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak za dni Lota, cz.2: Przyczyna niemoralności (11.04.2017)

  2017-04-11 20:03

  Zarówno w czasach Lota, jak i dziś, ludzie zamiast służyć prawdziwemu Bogu, służą posągom i innym bożkom. To bardzo niebezpieczne, gdy odrzucamy prawdziwego Boga i wybieramy fałszywego. Konsekwencją tego jest niemoralność seksualna.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Moc wiary (09.04.2017)

  2017-04-09 20:00

  Każdy z nas otrzymał dar wiary.

  Biblia mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy (zob. Hebr. 11;1).

  Módlmy się zatem wyznając, że Pan już uczynił to, o co się modlimy. Zanurzmy się w wierze, gdyż tam, gdzie koniec naszych możliwości, tam zaczyna się działanie Ducha Świętego

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak za dni Lota (04.04.2017)

  2017-04-04 19:46

  Jezus mówiąc o czasach końca przyrównał je nie tylko do czasów Noego, ale także do czasów Lota. Zboczenie i wynaturzenie było wtedy bardzo wielkie, podobnie jest i dziś - świat już dawno przekroczył granice tego, co działo się w Sodomie i Gomorze. I jak Bóg wydał sąd nad tymi miastami, tak i dziś ma prawo zrobić z nami i ziemią, co chce.

  Bóg nie da się z siebie naśmiewać i się poniżać, dlatego miej oczy szeroko otwarte, czuwaj, aby dzień Jego ponownego przyjścia cię nie zaskoczył.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Machnicki - Izrael - naród nowego przymierza (02.04.2017)

  2017-04-02 19:42

  Izrael był i pozostanie wybranym ludem Boga, nic tego nie zmieni. Bóg zawarł przymierze z tym narodem, które jest ogromnym zapewnieniem dla Izraela.

  Módlmy się o zbawienie, prośmy o Boże tchnienie dla Izraela.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak za dni Noego (28.03.2017)

  2017-03-28 15:13

  Mówiąc o czasach swego powtórnego przyjścia Jezus przyrównał je do czasów Noego. Dlaczego?

  Ludzie wtedy byli niegodziwi, wyniszczali się nawzajem, panowało bezprawie. W porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj, czasy Noego są tylko cieniem dawnych dni, świat już dawno przekroczył granice niemoralności.

  Czy Jezus znajdzie czystych, nieskalanych ludzi, gdy przyjdzie ponownie?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Miłość i wiara u progu przyjścia Jezusa (26.03.2017)

  2017-03-26 15:08

  Biblia mówi, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Jak zatem ustrzec się przed taką postawą?

  Apostoł Paweł w liście do Efezjan zachęca wierzących do miłości. Poznanie miłości Bożej to największa siła, która trzyma nas przy Jezusie. Dla chrześcijanina miłość powinna być zasadą postępowania; powinna "rozlewać się" na ludzi wokół.

  A co z wiarą? Nie można mieć wiary, nie mając miłości. Bez miłowania wiara prowadzi do fanatyzmu. Pan Bóg oczekuje od nas miłości nieobłudnej, a więc szczerej.

  Pamiętajmy, aby nasza wiara współdziałała z miłością.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Ewangelia ukryta w imionach (21.03.2017)

  2017-03-21 14:46

  Boże Słowo jest zaprojektowanym dziełem Boga.

  Już od pierwszych stron Biblii zwiastowana jest ewangelia Pana Jezusa Chrystusa.

  Zapoznaj się z niezwykłym przesłaniem.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Schwytajmy lisy, które pustoszą nasze życie (19.03.2017)

  2017-03-19 14:40

  "Liski" w naszym życiu mogą występować pod różnymi postaciami. Mogą to być np. troski, zabieganie, konsumpcyjny tryb życia.

  Jak poznać, czy w Twoim życiu są "liski"? Odpowiedź jest prosta - spójrz na owoce Twojego życia. Zobacz, czy jest w nim miejsce na fascynację Chrystusem.

  Wstań, zacznij szukać Pana, uchwyć się Go i nie puszczaj. Po prostu rozkochaj się w Panu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak błyskawica (14.03.2017)

  2017-03-14 14:21

  Nie ma przed nami większego wydarzenia, niż powtórne przyjście Pana Jezusa. Jak to się stanie?

  Biblia zaznacza, że będzie tak jak z błyskawicą, nie da się jej do końca przewidzieć, ale pewne symptomy wskazują na jej nadejście.

  Jednym ze znaków będzie to, że miłość i poświęcenie się dla Jezusa oziębnie.

  Dlatego uważaj, jak żyjesz, niech miłość rozpala się w tobie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Tomczyński - Jezus niszczy dzieła diabelskie (12.03.2017)

  2017-03-12 14:10

  Celem przyjścia Jezusa Chrystusa na świat było to, aby zniszczyć dzieła diabła. Diabeł ma jeden cel - odwieść cię od Jezusa.

  Może odszedłeś daleko od Jezusa, może jesteś martwy duchowo? Jezus objawił się po to, by cię ożywić. Ma moc, aby cię oczyścić, przywrócić do życia, wzbudzić płomień.

  Poddaj się Jemu!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Czasy ostateczne (07.03.2017)

  2017-03-07 11:58

  Czy jesteś świadomy czasów, w których żyjesz i tego, co masz w tych czasach czynić?

  Czy podejmiesz wyzwanie i przejmiesz pałeczkę ojców, aby przekazywać odwieczne prawdy o ponownym przyjściu Jezusa?

  Bądź czujny i gotowy, bo czas jest bliski.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Jak lilie między cierniami (05.03.2017)

  2017-03-05 11:26

  Czy możesz przyrównać swoje życie do lilii, która roznosi swoją wonność - wonność Chrystusową na ludzi żyjących obok?

  Pan przychodzi; przychodzi jednak po Oblubienicę czystą, świętą. Czy prowadzisz swoje życie z dala od świeckich praktyk? A może cały czas zabiegasz czynami o świętość?

  Odpocznij w Bogu, przyjdź do Niego, pozostań i żyj w odpocznieniu. Przestań się zmagać i przyjmij Jego szatę sprawiedliwości. Pamiętaj, że przebywanie w obecności Boga to rozkosz a nie obowiązek.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Owoce Ducha Świętego (28.02.2017)

  2017-02-28 22:20

  Cel, do którego przeznaczył nas Bóg, to wydawanie owoców. Każdy wierzący jest odpowiedzialny za owoce i ich wzrost w swoim życiu. To my - nie Bóg - mamy ukrzyżować starą naturę, jeśli chcemy, aby owoce były widoczne w naszym życiu.

  Miłość wyrażająca się w cierpliwości, życzliwości, łagodności, uprzejmości jest tym owocem, poprzez który ludzie wokół poznają, że jesteśmy naśladowcami Jezusa.

  Posłuchaj...
 • D. Zajonc - Miej Pana zawsze przed swymi oczyma; świadectwo Marty (26.02.2017)

  2017-02-26 22:11

  W dzisiejszych czasach pełnych trosk, problemów, zabiegania chrześcijanie mają jednak powód do radości.

  Jest nim bliska obecność Pana. Nasze serce może się radować, ale tylko wtedy, gdy Pan jest przed naszymi oczyma.

  Zatrzymaj się, popatrz na piękno otaczającego świata, skoncentruj się na wszechmocy Boga, a problemy zmaleją w obliczu tak wielkiego Stwórcy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Dary Ducha Świętego (21.02.2017)

  2017-02-21 21:29

  Duch Święty przebywa w nas ze wszystkimi swoimi darami. Zna ludzkie predyspozycje, może objawiać przez wierzącego różne dary, rozdzielać je według możliwości człowieka i w zależności od potrzeby.

  Posłuchaj
 • B. Wrzecionko - Przyjście Pana jest blisko - czy zdajesz sobie z tego sprawę? (19.02.2017)

  2017-02-19 21:09

  Gdybyś miał pewność, że Pan przyszedłby jutro, czy zmieniłbyś coś w swojej relacji z Bogiem? Jeśli tak - nie jesteś gotowy...

  Odpowiedz na miłość Jezusa, przytul się do Jego obecności, zareaguj na Jego miłość.

  Bóg nawołuje nas, abyśmy nie cudzołożyli duchowo.

  Nie pozostaw miłości Bożej miłością jednostronną - zareaguj!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Dary i owoce Ducha Świętego (14.02.2017)

  2017-02-14 20:53

  Mówiąc o darach nie można zapominać o owocach, pochodzą one z tego samego źródła co dary, czyli od Ducha Świętego. Dary i owoce występują wspólnie.

  Każdy wierzący jest kapłanem Boga i powinien manifestować dary i owoce. Powinniśmy zabiegać szczególnie o te dary, które służą całej społeczności i niosą praktyczną pomoc potrzebującym.

  Posłuchaj...