Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Polityka prywatności

Polityka prywatności RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:

1. Administratorem danych jest Pastor Zboru "Betel" z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 75.

2. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.

3. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

4. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

5. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

6. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.

7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).

Ciasteczka

Ciasteczka to informację, które zapisywane są na Twoim komputerze, tablecie czy telefonie, gdy odwiedzasz strony internetowe, które z nich korzystają.

Na naszej stronie korzystamy z ciasteczek w celu prowadzenia danych statystycznych przy pomocy usługi Google Analytics.

W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce, z której korzystasz. Szczegółowy opis procesu wyłączania plików cookies znajdziesz na stronie: jakwylaczyccookie.pl.

Licencja na rozpowszechnianie

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie betel.kz.pl można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv.
Zabrania się czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.