Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • K. Zaręba - Odkrywanie Kościoła na nowo, cz. II - Życie kościoła (02.02.2019)

  2019-02-02 21:04

  z cyklu: Odkrywanie kościoła na nowo, cz.II

  Jako chrześcijanie osobno jesteśmy małymi kamieniami. Przyprowadzeni do Chrystusa stajemy się potężnym kamieniem, a razem z innymi wierzącymi tworzymy skałę czyli kościół. Dlatego jako kościół Jezusa Chrystusa musimy działać na dwa sposoby. Po pierwsze nieść Jezusa wszędzie tam, gdzie są ludzie martwi, a po drugie brać ludzi martwych i przyprowadzać do Jezusa.

  Po drodze zawsze będą przeszkody, ale pamiętajmy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia, za które Pan Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • K. Zaręba - Odkrywanie Kościoła na nowo, cz.I (02.02.2019)

  2019-02-02 20:56

  z cyklu: Odkrywanie kościoła na nowo, cz.I

  Zadaniem kościoła na ziemi jest reprezentowanie Bożego Królestwa, aby móc wpływać na chaos, który panuje na tym świecie. Naszą rolą jest reprezentowanie naszego Komisarza Jezusa Chrystusa, który siedzi na tronie i dzięki Jego Słowu wykorzystując autorytet, byśmy mogli przemieniać ten świat. Kiedy kościół zacznie być Bożą ambasadą, wtedy nastąpi przemiana, której tak bardzo pragniemy i stanie się to, o co tak bardzo prosimy: ,,Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi ".

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Narodzenie Pana Jezusa - Pasterze i Mędrcy (29.01.2019)

  2019-01-29 21:55

  Pasterze powszechnie uważani byli za nieczystych ze względu na charakter wykonywanej pracy. Często czuli się odrzucani, pogardzani przez otoczenie. Patrzono na ich zewnętrzny wygląd, oceniano ich powierzchownie.

  Bóg natomiast patrzy na człowieka zupełnie inaczej, widzi jego serce, patrząc na jego wnętrze. Czego możemy uczyć się z postawy mędrców, a jakich błędów nie popełniać? Czy jako chrześcijaninie ufamy Bogu z całego serca, czy zdarza nam się podobnie jak im polegać na swoim rozumie? Czy wierzymy w Boże obietnice i trzymamy się Jego Słowa? A może chcemy być mądrzejsi od Bożego prowadzenia i trzymamy się własnej drogi?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Wzrost Duchowy (27.01.2019)

  2019-01-27 15:44

  Słowo Boże zachęca nas, abyśmy wzrastali w wierze i w poznawaniu Boga każdego dnia, aby nasze przemienione życie i owoce Ducha Świętego były widoczne w nas na co dzień. Pamiętajmy o tym, że wzrost jest możliwy tylko wtedy, kiedy mamy osobistą, intymną relację z Chrystusem. Nie lekceważmy naszych wspólnych zgromadzeń i chciejmy otworzyć się na spotkania w małych grupkach, aby móc wzajemnie budować się, wspierać i razem kroczyć w poznawaniu naszego Zbawiciela.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Narodzenie Pana Jezusa - postawa Józefa (15.01.2019)

  2019-01-15 15:38

  Wszystkie Boże zamysły jednoczą się w jednym postanowieniu - wielkim planie zbawienia. Jak wiemy ze Słowa Bożego, Bóg wszystko doskonale przygotował i poprzedził narodziny Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa licznymi proroctwami.

  Józef z Nazaretu miał w tym Bożym planie swój udział. Jakie stanowisko zajął Józef wobec zaistniałej sytuacji? Co czuł, kiedy dowiedział się o ciąży Marii, z którą był zaręczony? Jak zareagował, kiedy Anioł objawił mu we śnie Boży plan?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • T. Chraścina - Pożądanie w świetle Słowa Bożego (13.01.2019)

  2019-01-13 17:00

  Biblia mówi, że ,,wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki".

  Pożądanie już samo w sobie jest grzechem. Człowiek, który ulega pożądaniu, ponosi konsekwencje swoich czynów. Dzięki Bożej łasce mamy siłę, aby oprzeć się pożądaniu. Słowo Boże uczy nas, abyśmy ,,wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli".

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Kim jest Jezus - Maria matka Jezusa (08.01.2019)

  2019-01-08 16:49

  Czy naprawdę wiesz kim jest Boży Syn? Pan przywraca ślepemu wzrok, głuchemu słuch, zmarłemu życia dar, chromemu krok, zgnębionemu daje pieśń. Pewnego dnia On rządzić będzie światem. Czy ty wiesz, że to On pokona grzech i śmierć? Jego imię jest JAM JEST!

  Co czuła Maria, kiedy Anioł Gabriel objawił jej, że zostanie matką kogoś absolutnie wyjątkowego? Jaka była jej postawa, kiedy dowiedziała się, że będzie On Synem Najwyższego? Uczmy się od niej całkowitego zaufania i posłuszeństwa Bogu i chciejmy wypełniać Bożą wolę wszędzie, dokądkolwiek On nas pośle, i czegokolwiek będzie od nas oczekiwał.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Jak wielki jest Bóg dla mnie? (06.01.2019)

  2019-01-06 16:32

  Jezus mówi nam, abyśmy się nie bali, ale Jemu wierzyli. Choć w życiu nie zawsze będą nam sprzyjały dobre okoliczności, ale tylko wtedy nasza wiara będzie mogła być wypróbowana. Właśnie w czasie kryzysu słowa te nabierają głębszego znaczenia, kiedy będziemy stać w obliczu jakiegoś doświadczenia. Te piękne słowa mogą zadziałać w naszym życiu albo będą pustą, martwą literą. Wszystko zależy od tego, na ile znamy Jezusa. Gdy jesteśmy z Nim w bliskiej więzi, nie musimy się już bać i możemy całkowicie Jemu zaufać powierzając wszystkie nasze troski i zmartwienia, pamiętając, że Jemu na nas bardzo zależy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Wieża Babel - Historia prawdziwa (31.12.2018)

  2018-12-31 15:51

  Czy jako ludzie wierzący wyciągamy wnioski z przeszłości i uczymy się na błędach przodków? Czy dalej brniemy w grzech ponosząc jego konsekwencje?

  Musimy być świadomi tego, że najwięcej komplikacji w życiu człowiek doświadcza wtedy, gdy ignoruje Boga - Stwórcę świata i nie ma Jego właściwego poznania.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Raszka - Relacja z Ojcem (30.12.2018)

  2018-12-30 15:46

  Jak wygląda nasza relacja z Bogiem Ojcem? Czy jesteśmy z Nim w ciągłym kontakcie i codziennie chodzimy Jego drogami? A może wołamy do Niego w modlitwie tylko wtedy, gdy czegoś nam potrzeba, albo mamy jakiś problem? Czy myślimy tylko o zaspakajaniu własnych pożądliwości i pragnień?

  Przyjmijmy postawę wdzięczności za wszystko, co mamy od Ojca za darmo, z łaski i chciejmy rozkoszować się Jego Słowem i obecnością każdego dnia, a Pan da nam to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Dzień Króla (25.12.2018)

  2018-12-25 15:35

  Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na ziemię Jezus - Boży Syn. Opuścił On niebiańską chwałę, by zamieszkać pośród nas, a potem umrzeć za grzechy całego świata, aby dać nam zbawienie.

  Czy przyjęliśmy do swojego życia Jego dzieło zbawienia? Czy mamy wolność, pokój i radość z tego faktu każdego dnia? Czy Jezus Chrystus narodził się i w naszym sercu?

  Zastanówmy się nad tymi, jakże ważnymi pytaniami, których odpowiedzi zadecydują o naszej wieczności.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Kenig - Atrybuty Boga - Jaki jest nasz Bóg? (23.12.2018)

  2018-12-23 15:20

  W przypowieściach Pana Jezusa możemy oglądać ogromną miłość Boga Ojca do nas ludzi. Jego otwarte ramiona dla tych, którzy w życiu pogubili się, stracili sens istnienia, a może zbuntowali się przeciwko Niemu i żyją w grzechu. Jezus dziś czeka na każdego człowieka, który jeszcze nie pojednał się z Bogiem. Pragnie, abyś przyszedł do Niego, otworzył swoje serce przed Nim, przeprosił za grzechy i przyjął Boże przebaczenie. Chce Cię przytulić i zapewnić o swojej bezwarunkowej miłości.

  Skorzystaj z czasu łaski, który jeszcze trwa. Przyjdź do Jezusa, nie zwlekaj, On dzisiaj na Ciebie czeka.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Czy jestem całkowicie oddany Jezusowi? (16.12.2018)

  2018-12-16 15:02

  Księga ,,Pieśni nad pieśniami " opisuje relację Oblubieńca z Oblubienicą, która przygotowuje się na wesele Baranka. Pokazany jest tu obraz małżeństwa Chrystusa z Kościołem - Bożym ludem i ich dobrowolne, wzajemne oddanie siebie sobie nawzajem. Poświęcenie siebie dla drugiej osoby z miłością. Tak, jak Jezus na krzyżu oddał to, co najcenniejsze, swoje życie za nas, abyśmy mogli być pojednanymi z Ojcem i odziedziczyć Jego dziedzictwo tu na ziemi, jak i w wieczności.

  Bóg chce, abyśmy odpowiedzieli na tę Bożą miłość z taką samą gorliwością i oddaniem, kochając Go z całej duszy, myśli, siły i całym swoim sercem. Czy jesteśmy głęboko zaangażowani w tę miłość?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Rodowód Jezusa Chrystusa (11.12.2018)

  2018-12-11 14:56

  Bóg jest zainteresowany ludźmi, nadaje nam imiona, kocha nas i prowadzi do celu. Boże plany i środki przewyższają jakiekolwiek ludzkie pojęcie. Bóg jest suwerenny. Wytycza bieg historii, panuje nad nią i nikt nie może Mu w tym przeszkodzić.

  Rodowód Jezusa Chrystusa ukazuje Jego tożsamość w trzech wymiarach: biologicznym - Syn Marii, prawnym - Syn Józefa i duchowym - Syn Dawida, czyli zapowiadany Mesjasz - Boży Syn.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • W. Gościej - Jezus drogą, prawdą i życiem (09.12.2018)

  2018-12-09 19:45

  Jezus Chrystus - Boży Syn żyjąc na tej ziemi, pokazał nam wspaniałe, kochające serce Ojca. Odchodząc z tego świata, dał nam obietnicę, że idzie przygotować nam miejsce w niebie, abyśmy mogli z Nim spędzić wieczność.

  Czy jesteś gotowy na to spotkanie? Czy pojednałeś się z Bogiem? Czy Chrystus jest dla Ciebie największym Skarbem? Czy Jego drogi są Twoimi drogami?

  Odpowiedz sobie szczerze na te jakże ważne pytania, bo odpowiedzi na nie zadecydują gdzie spędzisz wieczność - z Bogiem czy bez Niego...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Błogosławieństwo czy przekleństwo? (02.12.2018)

  2018-12-02 12:58

  W Słowie Bożym odnajdujemy wiele przykładów błogosławieństw za posłuszeństwo Bogu, ale również mowa jest o przekleństwie i karze za nieposłuszeństwo, przed którymi Bóg nas niejednokrotnie ostrzega.

  To od nas samych zależy, którą drogę wybierzemy i jakie będą tego konsekwencje.

  Wybierzmy drogę za Panem Jezusem, abyśmy mieli życie wieczne i mogli cieszyć się Jego prowadzeniem i błogosławieństwem tu na ziemi.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Okrzyk zwycięstwa czy pieśń zwątpienia (25.11.2018)

  2018-11-25 21:35

  Jaka jest nasza postawa względem prób, przez które przechodzimy?

  Jakich słów używamy w trudnych sytuacjach? Czy są to słowa wiary, nadziei i zaufania, że Pan jest z nami w tych doświadczeniach? Czy może są to słowa zniechęcenia, narzekania i niewiary?

  Pokładamy wówczas ufność w sobie, czy w Bogu, który ma moc wszystko obrócić ku dobremu i dać najlepsze rozwiązanie?

  Pilnujmy swojego serca i ust, pamiętając, że słowa, które wypowiadamy, mają moc i mogą prowadzić nas do zwycięstwa lub śmierci.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Czy Bóg się gniewa? (20.11.2018)

  2018-11-20 21:44

  Bóg nienawidzi grzechu, a jego gniew objawia się przeciwko wszelkiemu grzechowi. Słowo Boże mówi nam, że sąd Boży zaczyna się od ludu Bożego, dlatego powinniśmy nieustannie badać nasze życie i nasze postępowanie. Patrząc w głąb naszych serc, szukając Bożego oblicza, pytajmy Pana, czy nie ma w nas czegoś, co jest grzechem i nie podoba się Bogu?

  Kiedy widzimy Boży gniew nad ludźmi bezbożnymi naszym powołaniem jest, aby nie oceniać ich postępowania, ale wstawiać się za nimi, prosząc Boga, aby okazał im łaskę i dał czas na opamiętanie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Bóg dobry jest (18.11.2018)

  2018-11-18 18:20

  Cała Biblia przepełniona jest Bożą dobrocią i wiernością. To z miłości Bóg posłał swojego jedynego Syna na śmierć, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Jezus żyjąc na ziemi pokazał nam wspaniałe, kochające serce Ojca.

  Bożą wolą jest, abyśmy żyli w obfitości i mogli czerpać radość ze zbawienia, ale to od nas zależy czy pokładamy całą naszą ufność w Stwórcy i czy chodzimy Jego drogami. Czy nasze pragnienia pokrywają się z Bożymi pragnieniami.

  Szczęśliwi będziemy tylko wtedy, kiedy będziemy blisko Boga, aby Jego dobroć i błogosławieństwo mogło wylewać się na nasze życie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze cz. XXIII - Przysięga (13.11.2018)

  2018-11-13 20:16

  z cyklu: Kazanie na górze, cz.XXIII

  Przysięgi są niezwykle ważne i traktowane przez Boga bardzo poważnie, dlatego że angażują one autorytet samego Stwórcy.

  Czy zastanawiamy się nad wypowiadanymi słowami i ich konsekwencjami?

  Co mówi na ten temat prawo Mojżesza? Jak tłumaczyli składanie przysięgi faryzeusze? A jak nauczał na ten temat sam Pan Jezus Chrystus?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...