Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • J. Cieślar - Wierna kopia (12.05.2019)

  2019-05-12 19:33

  Pan Jezus nauczał, abyśmy będąc Jego uczniami, byli naśladowcami Boga i czynili uczniami innych ludzi. Poprzez codzienne poznawanie Go będziemy mogli stawać się ,,wierną kopią '' naszego Mistrza. Mamy pełnomocnictwo i moc, aby stawać w autorytecie Jezusa Chrystusa, głosząc Ewangelię, modląc się i prosząc o uzdrowienie, uwolnienie, wyganiając demony i związując moce ciemności.

  Bądźmy więc wykonawcami Słowa Bożego, którzy we wszystkim wiernie naśladują swojego Zbawiciela.

  Niech Biblia będzie dla nas miarą i jedynym wyznacznikiem Bożej woli.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Popławski - Pewność zbawienia (07.05.2019)

  2019-05-07 19:10

  Bożym pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, doszli do opamiętania i poznania prawdy. Pan okazuje nam cierpliwość i daje czas łaski, abyśmy szukali Go całym sercem i nawrócili się do Niego.

  Dzieło zbawienia dokonane na krzyżu polega na ocaleniu nas przed gniewem Bożym i wszystkimi jego konsekwencjami. Pojednawszy się z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa, jesteśmy zbawieni od grzechu i śmierci, poczucia winy i wyobcowania, niewoli nałogów, złych przyzwyczajeń, strachu przed demonami, strachu przed Bożą karą, przed piekłem, od destrukcyjnego wpływu tego świata.

  Czy pewność zbawienia wnosi do naszego życia pokój, radość, wdzięczność, uwielbienie dla Boga i chęć dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi ludźmi? Czy na co dzień chodzimy w Duchu Świętym i prowadzimy uświęcone, przemienione życie?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Nie ma potępienia dla dziecka Bożego (05.05.2019)

  2019-05-05 19:04

  Chrześcijan pojednany z Bogiem przez Jezusa Chrystusa może z ufną odwagą przychodzić przed tron łaski, bo nie ma dla niego już żadnego potępienia. Krew Baranka Bożego rozprawiła się z każdym grzechem i przekleństwem w jego życiu.

  Ze względu na wybranie i powołanie Bóg patrzy na nas inaczej niż my sami, ponieważ Chrystus nas usprawiedliwia. To szatan oskarża, potępia i podważa pewność zbawienia człowieka obmytego krwią Zbawiciela.

  Jakiego wyboru dokonasz, kiedy diabeł przyjdzie do ciebie z oskarżeniami?

  Komu uwierzysz?

  A jeżeli żyjesz w grzechu, rozpraw się z nim jak najprędzej, aby gniew Boży nad tobą nie ciążył.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Czy jest dla mnie coś niemożliwego? (28.04.2019)

  2019-04-28 18:53

  Jaki jest mój Bóg? Czy wierzę we wszechmogącego Boga? Czy to wyznanie pokrywa się z zastosowaniem go w życiu codziennym? Czy moja wiara sięga daleko więcej niż widzą moje oczy? Czy ufam Jezusowi w każdej dziedzinie mojego życia?

  Jaka jest moja reakcja na doświadczenie i próbę przez którą przechodzę, bo to ona pokaże, jaka jest moja odpowiedź na pytanie: ,,Jaki jest mój Bóg? ".

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Uproś Go, by pozostał na dłużej (21.04.2019)

  2019-04-21 20:29

  Prawdziwe chrześcijaństwo opiera się na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus i na Bożym Słowie. Nasza jakość życia chrześcijańskiego nie polega na szukaniu cudów, ale na poznawaniu Boga przez Jego Słowo i na chodzeniu w wierze za Panem.

  Co jest w naszym życiu priorytetem podczas tej ziemskiej pielgrzymki za Panem? Jesteśmy nastawieni na branie czy dawanie tego, co sami otrzymaliśmy od Boga? Czy nasze życie jest kanałem, przez który nieustannie przepływa chęć dzielenia się Jezusem i swoim czasem z innymi ludźmi?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Posłuszeństwo Bogu - Służba Pojednania (19.04.2019)

  2019-04-19 20:20

  Bóg Ojciec posłał na ziemię swojego jednorodzonego Syna, aby poniósł na krzyż grzechy całego świata. Pan Jezus Chrystus był całkowicie poddany woli Ojca i posłuszny we wszystkim i to do śmierci krzyżowej. Dzieło zbawienia dokonane na Golgocie jest wyciągnięciem Bożej ręki w stronę każdego człowieka, a naszą odpowiedzią powinno być uchwycenie się jej i pojednaniem z Bogiem przez krew Pana Jezusa.

  Jaką decyzję podejmiemy? Czy przyjmiemy ten dar pojednania, aby oczyszczeni stanąć przed Bogiem i dostąpić zbawienia?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Zbroja Boża (14.04.2019)

  2019-04-14 20:13

  Pełna zbroja Boża czyli prawda, sprawiedliwość, ewangelia, wiara, zbawienie, Słowo Boże i modlitwa - są narzędziami, którymi Bóg nas obdarza i dzięki którym możemy odnosić duchowe zwycięstwo. Staczać bój z mocami ciemności, atakami i pokusami szatana.

  W naszym życiu bardzo ważna jest modlitwa, gdyż dzięki niej osiągamy duchową siłę od Boga. Bez modlitwy, bez polegania na Bogu, nasze wszelkie wysiłki w staczaniu duchowego boju są puste i bezowocne.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • A. Luber - Czy jestem wykonawcą Bożej woli w swoim życiu? (31.03.2019)

  2019-03-31 19:50

  Czy jestem wykonawcą Bożego Słowa dla mojego życia? Czy może mam zatwardziałe serce na głos Pana i nie wykonuję tego, do czego On mnie powołał?

  Bóg sprawdza twoje i moje posłuszeństwo, nasze oddanie temu, co nam powierza. Człowiek często działa wbrew sobie, ciągle, ustawicznie walczy sam ze sobą, ze swoim ,,ja". Trudno nam poddać się pod Bożą rękę, pod posłuszeństwo temu, czego Bóg od nas oczekuje.

  Im szybciej zgodzimy się z Bogiem, poddamy Jego woli, tym prędzej osiągniemy lepsze rezultaty i będziemy wydawali więcej owoców dla Niego.

  Obejrzyj, posłuchaj...

 • J. Cieślar - Boży Pokój (24.03.2019)

  2019-03-24 16:36

  Jak wygląda nasze codzienne życie? Żyjemy w strachu, panice, polegając na sobie, czy może ufamy Jezusowi i pokój Chrystusowy mieszka w naszych sercach? Czy mamy wiarę w Bożą moc i Jego możliwości?

  Kiedy przebywamy w Bożej obecności, karmiąc się Jego Słowem, nasza wiara będzie rosła i usunie wszelki strach i niepokój, który jest grzechem. A Duch Święty, Pocieszyciel będzie stale nam przypominał zapewnienia Pana Jezusa, abyśmy nie bali się, bo w Bożych rękach jesteśmy bezpieczni.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Chrzest wodny (17.03.2019)

  2019-03-17 16:28

  Co Biblia mówi o chrzcie wodnym? Czym jest i czy jest ważny? Jakie jest duchowe znaczenie chrztu? Jakie biblijne warunki powinniśmy spełniać, aby zostać dopuszczonymi do chrztu?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Kozieł - Uwierzyć ponownie (10.03.2019)

  2019-03-10 16:22

  Może masz za sobą jakieś złe doświadczenie, jesteś rozczarowany pracą, służbą a może nawet swoim małżeństwem? Dokonałeś złego wyboru i ponosisz tego bolesne konsekwencje? Może rozczarowałeś się samym sobą, a może oskarżasz Pana Boga za sytuację, w której się znalazłeś? Cokolwiek złego wydarzyło się w twoim życiu, uwierz ponownie i zaufaj Jezusowi.

  Pomyśl do kogo innego możesz pójść? Tylko Jezus ma Słowa Żywota.

  Czy jesteś gotowy na tę podróż?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Wzmacniaj się w Panu (03.03.2019)

  2019-03-03 14:15

  Jako chrześcijanie powinniśmy być świadomi tego, że jesteśmy na wojnie i cały czas toczymy walkę duchową z mocami ciemności. Gdy fundamentem naszego życia jest Bóg to możemy nieustannie czerpać z Niego siłę na każdy dzień.

  Czy w czasie dogodnym korzystamy z tego przywileju, wzmacniając i budując się w Panu, czy może odpoczywamy i śpimy? To, jaka jest teraz nasza postawa, zadecyduje o tym czy będziemy mieli siły i zaufanie, by ostać się w trudnych doświadczeniach i złych okolicznościach.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Komu służysz? (24.02.2019)

  2019-02-24 14:07

  Jak wygląda nasze codzienne życie z Bogiem? Czy jesteśmy całkowicie oddani Jezusowi w każdej dziedzinie naszego życia? A może jedną nogą idziemy za Panem a drugą za światem? Co w naszym sercu jest na pierwszym miejscu: Bóg czy jakiś bożek? Czemu poświęcamy najwięcej czasu i uwagi? Co jest miłością naszego życia?

  Wejrzyjmy szczerze w głąb naszych serc i skonfrontujmy nasze życie ze Słowem Bożym.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Z. Matyjas - A właściwie to dlaczego nie? (17.02.2019)

  2019-02-17 14:01

  Dlaczego nie zaufać wskazówkom Jezusa, aby być częścią spotkań ,,otwartych domów"?

  Poddajmy się procesowi oczyszczania i przycinania, abyśmy mogli wydawać owoce naszej wiary, które uwolnią Boże cuda. Opuśćmy swoją strefę komfortu wychodząc ludziom naprzeciw, a słowa pochodzące z Bożego serca niech będą dla nas zachętą do działania.

  ,,Otwarte domy" niech staną się dla nas stylem naszego chrześcijańskiego życia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • K. Korecki - Miłość w Kościele (12.02.2019)

  2019-02-12 13:49

  Słowo Boże zachęca nas, abyśmy w czynny i praktyczny sposób okazywali sobie wzajemną miłość. Taka miłość niejednokrotnie potrzebuje poświęcenia naszego czasu i uwagi dla bliźniego.

  Uczmy się w pokorze jedni drugich uważać za ważniejszych od siebie i nosić ciężary drugiego człowieka. Wyrażajmy swoje prośby i potrzeby nie narzekając przy tym, ale dziękując i będąc za wszystko wdzięcznymi Bogu. Trwajmy jednomyślnie w modlitwie o siebie nawzajem, ucząc się tym samym większej miłości a Bóg nam w tym pobłogosławi.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • F. Kozub - System podtrzymywania życia (10.02.2019)

  2019-02-10 13:40

  Bóg nie chce, abyśmy tu na ziemi szli przez życie sami. Doskonale wie, że potrzebujemy wokół siebie ludzi, z którymi będziemy mogli dzielić się swoimi smutkami i radościami.

  Model grup domowych możemy czerpać z Dziejów Apostolskich, gdzie uczniowie Jezusa spotykali się ze sobą codziennie. Małe grupki domowe pomogą nam bliżej poznawać siebie nawzajem, modlić się jedni o drugich i przybliżać do Boga poprzez studiowanie Jego Słowa.

  Otwierajmy nasze domy dla ludzi, zapraszajmy znajomych, okazując im miłość poprzez gościnność i bezinteresowną pomoc.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Przeszkody (05.02.2019)

  2019-02-05 22:07

  Bóg w naszym życiu zacznie działać i objawiać swoją wolę tylko wtedy, kiedy będziemy modlić się szczerze z otwartymi sercami oczekując prawdy, która będzie nas prześwietlać, badać, zmieniać i usuwać przeszkody w naszym życiu.

  Czy jesteśmy na tyle pokorni przed Bogiem, uniżeni i otwarci na Jego świętość, na prawdę Bożą, która może nam objawić naszą pychę, egoizm, nasze zamknięcie się na działanie Ducha Świętego?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • K. Zaręba - Odkrywanie Kościoła na nowo, cz. V - Kochaj swój kościół (03.02.2019)

  2019-02-03 21:39

  z cyklu: odkrywanie kościoła na nowo, cz.V

  Zostaliśmy powołani do tego, aby kochać kościół z powodu Jezusa, który za niego umarł. Chrystus właśnie przez kościół daje nam nadzieję, swoje serce i okazuje miłość.

  Ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, dlatego naszym zadaniem jest przyprowadzać ludzi do Zbawiciela, aby On mógł dotykać ich serc i przemieniać życie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • K. Zaręba - Odkrywanie Kościoła za nowo, cz. IV - Tajemnica szczęścia - Służba (03.02.2019)

  2019-02-03 21:30

  z cyklu: Odkrywanie kościoła na nowo, cz. IV

  Kościół to zgromadzenie ludzi, którzy chcą być podobnymi do Jezusa Chrystusa, naśladując Go we wszystkim.

  Jezus był świadomy swojego pochodzenia, sensu dla którego przyszedł na ziemię i celu do którego zmierzał. On nie przyszedł na ziemię, aby Mu służono, lecz przyjął postać sługi, który umywał nogi swoim uczniom. Czy my w naszej służbie jesteśmy podobni do Niego? Jaka jest wówczas postawa naszego serca, jakie motywacje nami kierują i czy jest to właściwy moment?

  Pamiętajmy, że nic tak nie promuje Jezusa jak nasza codzienna posługa ludziom, będąc zainspirowanymi miłością, wiedząc, że jedynym ubraniem dla czystej służby jest pokorna szata.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • K. Zaręba - Odkrywanie kościoła na nowo, cz. III - Pomnażanie darów (03.02.2019)

  2019-02-03 21:23

  z cyklu: Odkrywanie kościoła na nowo, cz.III

  Jezus zachęca nas, abyśmy zainwestowali to, czym zostaliśmy obdarowani przez Niego, pomnażając to przy użyciu talentów wrodzonych, nabytych i darów duchowych. Ponieważ każdy z nas zda kiedyś przed Bogiem sprawę z szafarstwa tego, co od Boga otrzymał.

  Pamiętajmy, aby tu na ziemi być użytecznymi dla Królestwa Bożego, oddając Bogu tym chwałę.

  Czy przyczyniamy się do ratowania ludzi głosząc im ewangelię i przyprowadzając ich do Chrystusa?

  Obejrzyj, posłuchaj...