Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Służba Kobiet

Służby » Służba Kobiet

Kobiety w zborze "Betel" są zaangażowane w wiele służb zborowych, zwłaszcza w służbę gościnności, w nauczanie dzieci w Szkółce Niedzielnej, w Misji Nowa Nadzieja, w służbie odwiedzania chorych i starszych osób, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.


Raz w miesiącu odbywają się spotkania dla kobiet o charakterze nauczająco-ewangelizacyjnym. Nauczanie dotyczy tematyki poruszającej specyfikę kobiecą, określającą powołanie i zadania kobiety w życiu osobistym, rodzinnym i duchowym. Kobiety w takim gronie otwierają się przed sobą, modlą o rozwiązanie swoich problemów, o zbawienie członków rodziny. Mają możliwość uzyskania porady duszpasterskiej.