Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Pastor - Bogusław Wrzecionko

Pastor i starsi zboru » Pastor - Bogusław Wrzecionko

Urodziłem się w 1968 roku w rodzinie biblijnie wierzącej od kilku pokoleń. Moi rodzice, wraz z całą rodziną chodzili do ustrońskiego zboru, jeszcze przy ul. Hutniczej. Również i ja od niemowlęcych lat prowa­dzony byłem tam do zboru. W wieku 7 lat przyjąłem Jezusa jako osobistego Zbawiciela, kilka lat później przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, a mając 16 lat przyjąłem chrzest wodny w rzece Wiśle. Chrztu udzielał ówczesny pastor zboru prezbiter Michał Hydzik.

Z moją żoną Bogumiłą ślub wzięliśmy w 1991 roku, mamy dwie córki Anetę i Natalię. Radością dla nas, jako rodziców, jest widzieć całą rodzinę zaangażowaną w służbie, jest to kontynuacja Bożego Błogosławieństwa od pokoleń. Swoją służbę w zborze rozpocząłem w roku 1988 od nauczania dzieci w Szkółce Niedzielnej, co przez wiele lat z radością czyniłem.

W 2005r zostałem wybrany na starszego zboru i powierzono mi odpowiedzialność za służbę katechetyczną. W międzyczasie (w 2007 roku) ukończyłem Seminarium Teologiczne w Ustroniu. Początkiem 2012 roku zostałem ordynowany na diakona Kościoła Zielonoświątkowego w RP, a kilka miesięcy później - powołany na pastora pomocniczego Zboru „Betel” KZ w Ustroniu.

Po upływie dwóch lat (w marcu 2014) Decyzją zboru została mi powierzona funkcja Pastora zboru.