Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Modlitewne

 • Wieczory modlitwy i uwielbienia

  Ach, Wszechmogący Panie! Oto stworzyłeś niebiosa oraz ziemię. Uczyniłeś to dzięki swojej wielkiej mocy. Dokonało tego Twe wyciągnięte ramię. Dla Ciebie bowiem wszystko jest możliwe! Jer 32,16

  Zapraszamy wszystkich na comiesięczną wspólną modlitwę, która odbywa się zawsze w piątek i sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godzinie 19.00 w zborze Betel, na sali nabożeństw.
  Przyjdźmy wraz z rodzinami, znajomymi, aby wspólnie oddać uwielbienie i dziękczynienie naszemu wszechmogącemu Bogu, złóżmy na Niego ciężary i troski, przynieśmy na rękach modlitwy wszystkich potrzebujących.

 • Modlitwa dla mężczyzn

  Wszystkich mężczyzn zapraszamy na cotygodniowe modlitwy, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 20:00.
  Przyjdźmy, aby wspólnie oddać uwielbienie i dziękczynienie naszemu wszechmogącemu Bogu, złóżmy na Niego ciężary i troski, przynieśmy na rękach modlitwy wszystkich potrzebujących.

  Dla naszego Pana nie ma rzeczy niemożliwych! On czeka! Nie zwlekaj, przyjdź!

  Tak! Ja jestem Panem, Bogiem wszelkiego stworzenia. I rzeczywiście nie ma dla Mnie nic niemożliwego. Jer. 32:27

 • Modlitwa dla kobiet

  Nasze dusze wyczekują Pana. On naszą pomocą i On naszą tarczą. Gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość i złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu Ps 33:20-21

  Niech ten werset będzie zachętą dla każdej Kobiety, aby przyjść na modlitwę. Spotykamy się w czwartki o godz.19:00.

  Zapraszamy!