Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Księga Apokalipsy

Archiwum - kazania, wykłady, konferencje » Księga Apokalipsy

Pastor Michał Hydzik zakończył już cykl swoich wtorkowych wykładów, w których szczegółowo analizował i przybliżał nam Księgę Objawienia. Tu znajdziesz wszystkie 63 kazania z tego cyklu.
 • M. Hydzik - Kto widział Boże miasto... (23.04.2013)

  2013-04-23 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 62 - Zakończenie
  Mówimy o niezwykłej budowli, której projektantem i budowniczym jest Bóg - mieście Pana, Nowym Jeruzalem.
  Ci, którzy je ujrzeli, choć tylko z daleka, byli owładnięci jego wizją, a skarby tego świata uznawali za śmiecie. Żadnej innej motywacji już im nie było potrzeba, żeby wiernie trwać przy Bogu.
  Biblia i dla nas uchyla rąbka tajemnicy opisując to cudowne miasto i jego piękne mury.
  Posłuchaj, zobacz, rozpal w sobie tęsknotę za tym miastem...
 • M. Hydzik - Górne Miasto (9.04.2013)

  2013-04-09 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 61
  Obiecane tym, którzy porzucą wszystko, co ziemskie, aby do niego dotrzeć. Byli tacy, którzy wyrzekli się bogactw i ludzkiej chwały, żeby posiąść jego skarby.
  Perły, złote bramy, fundamenty z drogocennych kamieni, a słońcem i światłością jest sam Bóg!
  Zapytasz: co zrobić, żeby się tam znaleźć? Więc ja zapytam: jaką drogą idziesz?
  Bo tylko jedna droga prowadzi do Boga i do Jego Miasta...
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Wszyscy kłamcy (26.03.2013)

  2013-03-26 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 59
  Duże kłamstwa, małe kłamstewka, białe kłamstwa, półprawdy.
  Wszystkimi gardzi Bóg. Każde ma swoje konsekwencje. Nieważne jak je usprawiedliwiamy, nieważne jak święty jest ten, kto je mówi, w Bożych oczach grzech jest grzechem, a łaska jest dostępna dla każdego, kto prawdziwie pokutuje.
  Posłuchaj, wybieraj prawdę...
 • M. Hydzik - W jeziorze ognistym będą... (19.03.2013)

  2013-03-19 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 58
  Często mówi się, że zdziwimy się, kogo spotkamy w niebie, a kogo tam zabraknie. Kto znajdzie się w piekle...
  I choć my nie znamy serca człowieka, Biblia jasno mówi, dla kogo przygotowane jest jezioro ogniste.
  Będzie tam diabeł, śmierć, samo piekło oraz ci, którzy nie byli wpisani do księgi życia.
  Znajdą się tam więc bojaźliwi, niewierzący, skalani, mordercy, wszetecznicy, czarownicy...
  Posłuchaj, oczyszczaj swoje życie...
 • M. Hydzik - Niech walczy, kto żyw! (12.03.2013)

  2013-03-12 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 57
  Paweł mówi: toczymy bój. My. Wszyscy. Zawsze.
  Ale czy bój, który staczamy, jest dobry?
  Dobry bój, to zwycięski bój.
  O co walczymy? O wiarę i dobre sumienie. Bo bez wiary Bogu podobać się nie można. Bo bez wiary cała reszta nie ma już znaczenia. Ale znamy i takich, którzy choć zachowali wiarę, utracili czystość sumienia...
  Dzięki Bogu za to, że dał nam wskazówki, wiele przykładów i jeden doskonały wzór tego, jak walczyć!
  Posłuchaj, weź do ręki miecz, zwyciężaj...
 • M. Hydzik - Tylko dla zwycięzców (5.03.2013)

  2013-03-05 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 56
  Wiemy, że Bóg jest blisko tych, których serce jest złamane, że podnosi nas w naszych upadkach i jest cierpliwy wobec naszych słabości.
  Ale to nie nasze upadki przynoszą Mu chwałę. Fałszywa skromność nie przysparza Mu czci.
  Bóg błogosławił Abrahama, nie Lota. Bóg wybrał Dawida na króla. Dlaczego? Bo byli zwycięzcami i dlatego odziedziczyli Boże obietnice.
  Wynika to z niepodważalnej prawdy, że Bóg ma szczególne upodobanie w zwycięzcach...
  Posłuchaj, walcz, zwyciężaj...
 • M. Hydzik - Społeczność (26.02.2013)

  2013-02-26 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 55
  Stare przeminie. Wszystko stanie się nowe, a Bóg zamieszka między ludźmi.
  Ale przecież już teraz Bóg przebywa pośród swojego ludu, gorliwie szuka bliskich relacji z człowiekiem. Jakże możemy więc pytać: gdzie jest Bóg?!
  Do nas należy zapewnić Mu mieszkanie.
  I choć wielu już rozumie, że bardziej niż powietrza potrzebujemy społeczności z Bogiem, to musimy też sobie uświadomić, jak niezbędne dla naszego funkcjonowania są relacje z wierzącymi.
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Bóg z nami (19.02.2013)

  2013-02-19 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 54
  Koniec dziejów starego świata, który trwał od upadku człowieka do sądu ostatecznego. Rozpoczynają się dzieje nowego świata. Nowe niebo, nowa ziemia i Nowe Jeruzalem.
  To Jeruzalem nazwane Oblubienicą, to symbol odwiecznego pragnienia Boga, aby trwać w bliskiej relacji z człowiekiem...
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - O piekle (12.02.2013)

  2013-02-12 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 53
  Są tacy, którzy w piekło nie wierzą. Przecież Bóg jest pełen miłosierdzia, nie skazałby nikogo na wieczne cierpienie!
  Więc i my wolimy nie słuchać o śmierci, o piekle, o konsekwencjach grzechu.
  Ale Biblia na ten temat nie milczy i nie pozostawia wątpliwości. Czy wiesz, że o piekle mówi więcej, niż o niebie?
  Jest to miejsce cierpienia, hańby i wiecznego potępienia, choć nie dla ludzi było pierwotnie przeznaczone.
  Ostatecznie wybór - niebo albo piekło - należy do każdego z nas.
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Księga Życia i Księgi Uczynków (5.02.2013)

  2013-02-05 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 52
  Jeszcze zanim nastąpi koniec czasów, Księgi zostaną otwarte. Księga Życia i Księgi Uczynków.
  Wszyscy będą wtedy słuchać, bo od ich zawartości zależy wieczność każdego.
  Kto przyjął Bożą łaskę i ofiarę Jezusa, ten otrzymał życie i wieczną obietnicę - jego imię znajduje się w Księdze Życia. Kto zaś w życiu opierał się na swojej sprawiedliwości i własnych zasługach, tylko na nie będzie zdany, gdy stanie przed sędziowskim tronem Boga, a żaden z jego uczynków nie będzie zapomniany, bo wszystkie zostały zapisane w Księgach...
  W której Księdze zapisane jest twoje imię?
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Ucieczka nieba (29.01.2013)

  2013-01-29 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 51
  Kiedy jesteśmy jeszcze na ziemi, czy wiemy, do kogo należy władza nad światem?
  Jeszcze ważniejszym pytaniem jednak jest: komu oddajemy władzę nad naszym życiem?
  Póki tu jesteśmy, pamiętajmy też, że nawet to, co wydaje się wieczne, przeminie. Tylko Boże Słowo nie przeminie.
  Przeminie więc niebo. Ale przecież nie chodzi o niebo, w którym jest tron Boga i nasze przyszłe mieszkanie...
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Ostatni sąd (22.01.2013)

  2013-01-22 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 50
  Kiedy już wszyscy, którzy sprzeciwiali się Bogu zostaną pokonani, kiedy szatan i jego zastępy będą już unieszkodliwione, ci, którzy nie poszli za Bogiem, staną przed sądem. Nie będzie to pierwszy sąd, ale będzie ostatni. Będzie to sąd przed Wielkim Białym Tronem.
  Za co będą sądzeni? Kto zasiądzie na wielkim sędziowskim tronie? Dlaczego ziemia będzie uciekać?
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Bunt narodów (15.01.2013)

  2013-01-15 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 49
  Jakże często słyszymy albo sami mówimy: gdyby tylko to było inaczej i tamto się poprawiło, wreszcie mógłbym być szczęśliwy/lepszy?
  Czy można prosić o więcej niż tysiąc lat pokoju i dobrobytu? Znajdą się jednak i tacy, którym nawet to nie wystarczy.
  Po tysiącu lat uwolniony z więzienia zostanie szatan - zwodziciel, aby zwieść tych, którzy dadzą mu przystęp.
  A dokąd ich zaprowadzi? Na bitwę. Na ostatnią wojnę w historii. Na wojnę Goga i Magoga.
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Millenium (8.01.2013)

  2013-01-08 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 48
  ... czyli wszystko, co musisz wiedzieć o Tysiącletnim Królestwie:
  Kiedy ono nastanie i dlaczego nie wierzymy, że już nadeszło?
  Czy, do czego i komu jest ono potrzebne?
  Gdzie będzie jego stolica?
  Jak będzie wtedy wyglądać życie na ziemi?
  Gdzie podzieje się wszelkie zło, skoro nie będzie go na ziemi?
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Zmartwychwstania (18.12.2012)

  2012-12-18 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 47
  Biblia opisuje kilka zmartwychwstań.
  Mówi o pierwszym zmartwychwstaniu Chrystusa - o pierwiastku zmartwychwstania.
  Zmartwychwstanie Oblubienica (czym różni się od Kościoła?).
  Zmartwychwstaną męczennicy Wielkiego Ucisku.
  To jest dopiero pierwsze zmartwychwstanie...
  A jak w doskonały Boży plan ratowania ludzkości wpisuje się Tysiącletnie Królestwo?
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Duchowe więzy i sąd nad żywymi (11.12.2012)

  2012-12-11 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 46
  Seria ostatnich wydarzeń tuż przed "nastaniem wieczności" rozpocznie się od związania szatana. Ten, który upadł, zostanie uwięziony.
  Każdy z nas może skończyć tak samo, tak pogrążony w grzechu, że nie będzie umiał znaleźć wyjścia. Niech więc ten, który stoi, uważa, żeby nie upadł.
  A potem, w dolinie Jozafata na tronach zasiądą sędziowie i sądzić będą tych, którzy przeżyli Armageddon...
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Wszeteczeństwo (4.12.2012)

  2012-12-04 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 45
  Wszetecznica, niewierna - to ta, która złamała daną obietnicę wierności. Studiując historię i dzieje Izraela możemy zrozumieć, jak rozpoczynał i jak kończył się powolny proces popadania w bałwochwalstwo i sprzedawania własnego ciała i własnej duszy.
  Niech będzie to dla nas ostrzeżeniem, zwłaszcza, że cena wierności też może być wysoka.
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Z Babilonu do Rzymu (27.11.2012)

  2012-11-27 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 44
  Gdy król Cyrus podbił Babilon, tamtejsi bałwochwalcy przenoszą się do Pergamu - stolicy Babilonu, tam, gdzie szatan ma swój tron. Te same bóstwa potem zawędrowały do politeistycznego Rzymu, tam napotkało na nie chrześcijaństwo i ostatecznie uczyniło z nich użytek... na tej podstawie Wielkim Babilonem nazwany może być odstępczy kościół.
  Tak wiele w tej historii zagrań politycznych. Co więc z naszą postawą wobec władzy? Czego uczy nas Biblia?!
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Wielki Babilon (20.11.2012)

  2012-11-20 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 43
  Wizja Jana ukazuje sąd nad wielką wszetecznicą. Odstępczym kościołem. Wielkim Babilonem.
  Pierwszy Babilon był miastem założonym przez Nimroda, wnuka Chama, syna Noego. Cham znieważył swojego ojca i został przez niego przeklęty. To przekleństwo objawiło się w pełni w trzecim pokoleniu, na Nimrodzie. Dokonał on wielkich rzeczy, ale w Biblii jego imię spotykamy go jako inicjatora różnego rodzaju zła. Nie bez powodu miasto przez niego założone stało się ostatecznym symbolem odstępstwa...
  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Wybawienie Izraela (13.11.2012)

  2012-11-13 00:00
  z cyklu "Księga Apokalipsy", cz. 42
  Gdy Izrael osaczony jest przez wrogów i nie wydaje się być dla nich ratunku, nadchodzi jeździec na białym koniu. Towarzyszy mu armia ubrana w szaty z białego bisioru, jadąca na białych koniach.
  To nadchodzi Jezus. Przychodzi na ziemię wraz ze swoją oblubienicą.
  Przychodzi by tłoczyć grona gniewu, by wymierzyć sprawiedliwość wrogom Izraela. By znów stanąć na górze Oliwnej i przejść przez złotą bramę.
  Posłuchaj...