Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania z roku 2016

Archiwum - kazania, wykłady, konferencje » Kazania z roku 2016

Poniższe kazania zostały przeniesione do archiwum, w związku z czym pliki audio nie są już dostępne na stronie internetowej. Można je jednak zamówić na płycie CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.

B. Wrzecionko - Bóg jest z nami (31.12.2016)

Bóg w swej obietnicy zapewnia, że jest z nami. Odnosi się to zarówno do Jego obecności w naszym życiu codziennym, ale także wtedy, gdy przeżywamy trudności i problemy. Boże Słowo zachęca, abyśmy ufali Ojcu i pamiętali, w jaki sposób przeprowadzał nas w przeszłości. Nie zapominajmy o Nim w naszej codzienności, okazujmy wdzięczność za Jego łaskę i to, co daje najlepszego każdego dnia.

M. Hydzik / D. Zajonc - Czy wierzący może być opętany? (27.12.2016)

Wiara chroni chrześcijan przed atakami diabła. To od nas zależy, czy damy diabłu dostęp do nas, czy nie. Musimy zająć zdecydowane stanowisko w tej kwestii. Jeśli damy odpór diabłu, on ucieknie od nas. Demon nie może mieszkać w nas razem z Duchem Świętym.

D. Zajonc - Syn jest nam dany (25.12.2016)

Na temat narodzin Jezusa powstało wiele teorii. Chrześcijanie jednak kierują się prawdą zawartą w Biblii, która stwierdza, że Jezus istniał wcześniej, niż urodziła Go Maria. Bóg posłał swego Syna na ziemię, aby wypełnił Jego wolę i oddał swoje życie na krzyżu za grzesznych ludzi. Krzyż jest zwycięstwem. Bóg dał swojego Syna jako ratunek dla ludzi. Co zrobisz z tym darem?

M. Hydzik / D. Zajonc - Boża wola (20.12.2016)

W dniach ostatecznych charakter ludzi będzie coraz bardziej zdeprawowany. Ludzkość odrzuca wolę Boga i kieruje się swoją. Chrześcijanie jednak świadomie rezygnują ze swej woli i poddają się woli Bożej. Powinniśmy z całą powagą i rozsądkiem podchodzić do jej rozeznania. Czasem może to przysporzyć trudności, warto więc wiedzieć, jak rozpoznać Bożą wolę. O tym jednak w następnym wykładzie.

J. Kenig - Powtórne przyjście Pana Jezusa (18.12.2016)

Czy czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa? Czy myślimy o Jego powtórnym przyjściu? Jako chrześcijanie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, powinniśmy oczekiwać na Jego przyjście. Czy tak jest naprawdę? Wejrzyjmy w swoje serca i zobaczmy, czy tam jest miejsce dla Niego jako oczekiwanego Pana i Zbawcy? Czy też jest tam pełno niepotrzebnych spraw, które nie pomogą nam oczekiwać na Jego przyjście, a wręcz będą nas odciągać od tej myśli? Zastanówmy się, czy naprawdę na Niego czekamy!

M. Hydzik / D. Zajonc - Praca Ducha Świętego (13.12.2016)

Grzech spowodował zniszczenie doskonałego ludzkiego ducha. By człowiek podobał się Bogu, potrzebuje odnowienia ducha, duszy i ciała. Każdy człowiek musi się narodzić na nowo, narodzić z wody i Ducha. Wtedy następuje przemiana. Przemiany potrzebują też nasze myśli, wola i emocje. Odnowienie to jest procesem trwającym nieraz całe życie, zależy od aktywnej współpracy człowieka z Duchem Świętym.

Z. Urbaniak - Bóg pierwszy nas umiłował (11.12.2016)

Jezus jest pierwszy we wszystkim, pierwszy przyszedł do nas w miłości . Na tym polega miłość, że On nas pierwszy umiłował. Dawcą miłości jest Bóg. Jeśli mam Go kochać, On najpierw musi mi tę miłość dać. Może próbujesz zasłużyć na Bożą miłość, ale nie musisz tego robić, On cię kocha. Odpocznij w tej miłości. Wierz w Bożą miłość, miej zaufanie, aby pełnia tego, co Ojciec ma dla ciebie, mogła się w twoim życiu dokonać.

E. Zabłocki (Białoruś) - Krew Jezusa (06.12.2016)

Jezus dał nam władzę, abyśmy atakowali i szli naprzeciw problemom. Jednak chrześcijanie dziś próbują je tylko powstrzymać, nie atakują. Jezus daje broń duchową - to, co uczyniła dla nas Jego krew. Kiedy wiemy, czego dokonała krew Jezusa, jest to siłą, mocą dla nas. Szatan nie może nas zwyciężyć.

B. Wrzecionko - Trzy grupy chrześcijan (04.12.2016)
J. S. Watson - Uwielbiajmy Boga w Duchu (29.11.2016)

Jeżeli my będziemy uwielbiać Boga w Duchu, to będziemy Go słyszeć. Pięć kroków do uwielbiania Boga:

  • zaczynajmy od wdzięczności za Jego dzieła
  • śpiewajmy Panu
  • wywyższajmy Pana
  • szukajmy Pana i jego mocy
  • wspominajmy Jego wielkie dzieła

M. Hydzik / D. Zajonc - Chrzest Duchem Świętym (22.11.2016)

Biblia jest pełna obietnic, jednak poprzedzają je warunki. Podobnie jest z otrzymaniem Ducha Świętego. Bóg obiecał swojego Ducha, jednak najpierw muszą być spełnione pewne warunki. Ważna jest pokuta, nawrócenie, bez nich nie zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym. Duże znaczenie ma też pragnienie i proszenie; jeśli nie prosimy, to nie mamy. Stań więc śmiało przed Bożym tronem i proś o Ducha Świętego.

B. Wrzecionko - Czy żyjesz w obecności Ducha Świętego? (20.11.2016)

Wiele kazań poświęca się osobom, które nie przeżyły jeszcze chrztu w Duchu Świętym. A co z osobami, które już tego doświadczyły? Czy pielęgnujemy naszą relację z Panem? "Chodzenie" każdego dnia z Duchem Świętym nie jest alternatywą dla chrześcijanina. Jezus wyraźnie nakazuje nam, abyśmy żyli w bliskiej więzi z naszym Pocieszycielem.

Odwar Linkas / Erik Szel - Napełnieni Duchem świętym (15.11.2016)

Bóg w swoim Słowie dał obietnicę Ducha Świętego. Ta obietnica dotarła także do Polski, do każdego, kto otwiera swoje serce na Boże obietnice. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, a Bóg ma jej wystarczająco, aby dać. Pocieszyciel pomaga w codziennym życiu i służbie dla Jezusa. Czy przeżyłeś już napełnienie Duchem Świętym?

B. Raszka - Pocieszyciel i pragnienie (13.11.2016)

O własnych siłach i mocy nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, iść zwycięsko przez życie. Bezwzględnie potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Duch Święty przekonuje nas o grzechu, daje usprawiedliwienie z łaski przez Bożą sprawiedliwość oraz o sądzie. Jesteśmy wolni ponieważ Jezus Chrystus osądził i zniszczył moc szatana na krzyżu. Dlatego pragnijmy Pocieszyciela, Ducha Świętego.

M. Hydzik / D. Zajonc - W mocy Ducha (08.11.2016)

Działanie Ducha Świętego nie ustało wraz z założeniem pierwszego Kościoła. Duch Święty dany jest na wieki. Nie obejdzie się bez Niego także Kościół w czasach ostatecznych. Potrzebujemy Ducha Świętego, Jego mocy do przemiany naszego charakteru i starej natury.

J. Cieślar - Wróć do miejsca, w którym ostatnio słyszałeś Jezusa (06.11.2016)

Jezus jest kimś szczególnym, chce być razem z tobą. W Nim jesteś najbardziej bezpieczny. Nie zostawiaj Go zatem w kościele, zadbaj o żywą relację, rozmawiaj z Nim. Kiedy ostatnio słyszałeś Jego głos? Kiedy Jezus odpowiedział na twoje pytanie? Jeśli zaniedbałeś swoje życie modlitewne, zgubiłeś społeczność, wróć do miejsca, gdzie byłeś z Jezusem, przeproś Go, że oddaliłeś się od Niego, pokutuj. Gdy już się pomodlisz, zostaw sobie czas, aby słuchać Boga, aby On mógł do ciebie mówić. Miej zawsze Jezusa u swojego boku, żeby Go nie zgubić, trzymaj Go zawsze za rękę.

M. Hydzik / D. Zajonc - Duch Święty (01.11.2016)

Najważniejszym tematem dla grzeszników jest mowa o krzyżu, a dla już nawróconych o Duchu Świętym. Jezus zapowiedział, że na Jego miejsce przyjdzie Duch Święty i że dla nas jest to bardziej pożyteczne. Z jakiego powodu? Ponieważ Duch Święty przebywa pośród nas, prowadzi, zachęca, pomaga. Duch Święty jest pocieszycielem Bożych dzieci. Wystarczy się wyciszyć, aby usłyszeć Jego głos. Nie możemy sobie pozwolić na nieobecność Ducha Świętego w naszym życiu.

J. Śliwka - Jak żyć zwycięsko wobec grzechu i starej natury (30.10.2016)

Jezus umierając na krzyżu pokonał grzech raz na zawsze. Również nasza stara natura została pokonana . Od nas zależy, jak skorzystamy z dzieła Jezusa. Możemy poprzez wiarę utożsamić się z Chrystusem, tym, co On zrobił i żyć w zwycięstwie. Umarliśmy dla grzechu, żyjemy dla Boga. Nie zostawiajmy miejsca na starą naturę, zaangażujmy się w służbę i modlitwę. Patrzmy na krzyż i dziękujmy Bogu za to, co dla nas uczynił. Nie poradzimy sobie sami, potrzebujemy Jezusa. Jego dzieło na krzyżu jest doskonałe, kompletne, wystarczy się go tylko uchwycić.

D. Zajonc - Życie w przededniu przyjścia Pańskiego (23.10.2016)

Żyjemy w bardzo poważnym czasie, na Bożym zegarze już dawno jest za 5 dwunasta. O powtórnym przyjściu Jezusa Biblia mówi bardzo często. Jak żyć, aby z podniesionym czołem Go przywitać?
Czy Jezus Chrystus jest fundamentem mojego życia? Nasze postępowanie świadczy o tym, jaki jest nasz stosunek do krzyża. Czy krzyż jest dla mnie najważniejszy? Pan jest blisko, On nadchodzi. Tylko czy Jezus znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?

E. Lorek - List do Hebrajczyków - część XIII (18.10.2016)