Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania z roku 2015

Archiwum - kazania, wykłady, konferencje » Kazania z roku 2015

Poniższe kazania zostały przeniesione do archiwum, w związku z czym pliki audio nie są już dostępne na stronie internetowej. Można je jednak zamówić na płycie CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.

B. Wrzecionko - Oddzielenie (31.12.2015)

Bóg dał nam obietnicę błogosławieństwa w naszym życiu, gdy całkowicie oddzielimy się od świata i jego grzechu. Jako dzieci Boże powinniśmy wyróżniać się spośród tego świata przewrotnego Bożym sposobem myślenia i postępowania w żaden sposób nie idąc na kompromis.

A. Duchniak - Noe, zwiastun sprawiedliwości (zbuduj sobie Arkę) (27.12.2015)

Bóg dał człowiekowi plan, zawarty w Słowie Bożym, w którym uprzedził nas, co wydarzy się, kiedy skończy się na ziemi czas łaski. Noe jest dla nas przykładem posłuszeństwa względem Boga, który, wbrew okolicznościom zbudował sobie Arkę, dzięki której przeszedł ze śmierci do żywota. Budujmy więc swoje zbawienie na Słowie Bożym, które nigdy nie niszczeje.

L. Mocha - Napromieniowani Bogiem (15.12.2015)

Pragnieniem Boga jest przenikanie do naszego wnętrza po to, aby zmienić nasz sposób mówienia, myślenia i postępowania na sposób Boży. Dzięki temu, że jesteśmy napełnieni Bogiem, promienie tej miłości mogą lśnić na zewnątrz światłem Ewangelii, zachęcając innych do szukania Boga.

B. Tomczyński - Boże pytania (13.12.2015)

Bóg często komunikuje się z ludźmi zadając im pytania. Mają nas one skonfrontować z obecnym stanem naszego serca. Nie mają na celu osądzać, ale zachęcić do wykonania zadań, jakie Bóg ma dla nas oraz wypełnienia powołania, aby iść za Jezusem Chrystusem i służyć Mu przyprowadzając innych ludzi do Niego.

E. Machnicki - Święto Chanuka (08.12.2015)

Żyjemy w świecie konfliktu światłości z ciemnością. Jezus jest naszą Światłością a to jest nasz bój wiary. Musimy zawsze być gotowi i stanąć w pełni Bożej zbroi. Bóg oddzielił światłość od ciemności, dobro od zła. Pamiętajmy, że każdy z nas jest świątynią Ducha Bożego, tylko czy na pewno jesteśmy oczyszczeni i poświęceni dla Pana?

J. Śliwka - Bądź wola Twoja (06.12.2015)

Całkowite podporządkowanie się woli Bożej wymaga od nas postawy pokory i uniżenia, ale w zamian otrzymujemy od Boga doskonały i unikatowy plan dla życia każdego z nas. Jeżeli znajdujemy się w centrum wykonywania się woli bożej względem nas, to nie ma dla nas lepszego miejsca. Kiedy nasze serce kruszeje pod słowami modlitwy "wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty", nasz duch jest przygotowywany na to, aby przyjąć nowe, najlepsze rzeczy od naszego Pana. Pan Bóg dobrze nam życzy i Jego życzenia względem nas są niezmiennie najlepsze.

D. Zajonc - Pokój Boży (29.11.2015)

Codziennie jesteśmy bombardowani różnymi informacjami, które wprowadzają w nas niepokój przez co czujemy się zastraszani. Boże Słowo uprzedza nas o tym, że nastaną trudne czasy, ale ważne jest to, jaką postawę wówczas przyjmiemy. Czy całkowicie zaufaliśmy Jezusowi? Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i to on jest darem dla tych, którzy pojednali się z Bogiem.

S. Jurku - Klasyczne chrześcijaństwo (24.11.2015)

Jako chrześcijanie powinniśmy być świadomi tego, iż duch zwiedzenia będzie chciał nami zawładnąć próbując wykrzywić prawdziwe zasady chrześcijaństwa. Pamiętajmy jednak, że mamy nieomylne i zawsze aktualne Słowo Boże, które mówi nam dokładnie jak żyć i czym jest prawdziwa wiara.

B. Wrzecionko - Nie wysyłaj zwiadowców (22.11.2015)

Wiara jest nam potrzebna nie tylko do wzniosłych celów, ale też do codziennego życia. Wiara, to bycie ponad strachem, obawą, brakiem zaufania,to posłuszeństwo Bożym obietnicom. Wielokrotnie nasza niewiara, zwątpienie, strach, narzekanie, nasze lenistwo, są powodem, że nie otrzymujemy tego o co prosimy. Nie opierajmy się na swojej mądrości, ale tylko na naszym Bogu.

J. Heindenreich - Będzie dobrze (15.11.2015)

Będzie dobrze, bo znam mojego Ojca. Tak możemy mówić, gdy przeżywamy trudności i problemy, które nas przerastają. Zdarza się, że Bóg powstrzymuje wypełnienie obietnic w naszym życiu po to, aby wypróbować naszą wiarę, dopuszcza wtedy "bezpłodne dni". Bóg patrzy na naszą postawę i czeka na decyzję, czy oddamy Mu wszystko. On chce być na pierwszym miejscu w naszym sercu. Czy Bóg jest dla ciebie najważniejszy?

Goście z Ukrainy - Naśladowanie dziedzictwa ojców (08.11.2015)

Nie ma żadnego innego fundamentu oprócz Jezusa Chrystusa. Na Nim możemy się oprzeć, gdy wróg jest blisko, kusi i chce zabrać zbawienie, które podarował Jezus. Wroga zwyciężymy przez naszą wiarę, dlatego wzmocnij ją, zatrzymaj dziedzictwo ojców do końca, nie rezygnuj z niego. Módl się i wierz.

J. Śliwka - W Nim znajdziesz odpocznienie (01.11.2015)

Mało kto w dzisiejszych czasach może powiedzieć, że nie wie co zrobić z wolnym czasem. W obliczu coraz to szybszego tempa życia oraz prężnie rozwijających się technologii, mogłoby się wydawać, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić o wiele szybciej i sprawniej. Czy aby jednak dzięki tym udogodnieniom mamy więcej czasu? Bóg zachęca, aby przyszli do niego wszyscy ci, którzy są spracowani i utrudzenia a On obiecuje dać ukojenie. Czas spędzony z Nim to mądra inwestycja zarówno dla naszych emocji jak i ducha. Tylko w Jego odpocznieniu możemy znaleźć pokój.

J. Cieślar - Oczyszczenie przez krew Jezusa (25.10.2015)

Czy ciężar grzechu przytłacza Cię tak, że trudno znaleźć odpowiednie słowa do modlitwy? A może czujesz się tak niegodny, iż sądzisz że Jezus nie chce już mieć z tobą nic wspólnego? Nic bardziej mylnego! Nawet w chwilach upadku możesz rozkoszować się Panem i Jego obecnością pod warunkiem, że ukorzysz się przed nim i będziesz pokutował. Wtedy On obmyje twoje szaty w swojej krwi. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby uwolnić cię z każdego zniewolenia i z każdej słabości. Zaufaj Mu i pierz swoje szaty w krwi Baranka.

B. Wrzecionko - Zbudż się i budż innych (18.10.2015)

Zbudź się Ty, który śpisz, bo powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa jest bliżej, niż myślisz. Czy tęsknisz do ponownego przyjścia Zbawiciela? Aby serce Oblubienicy było gotowe, tak jak w przypadku pięciu mądrych panien, na co dzień musimy współpracować z Duchem Świętym i zabiegać o olej Jego obecności w naszym życiu.

M. Balko - Boża wola (11.10.2015)

Boża wola dotyczy każdej osoby. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bożą wolą dla indywidualnego chrześcijanina jest uświęcanie się. Bóg szuka czystych narzędzi, aby mógł się nimi posługiwać. Szuka też ludzi według Bożego serca, takich, którzy wypełnią Jego wolę całkowicie.
Najlepszy przykład dał nam Jezus, który wypełnił wolę Ojca do końca, my również mamy tak postępować.

D. Zajonc - Niebiańskie potwierdzenia (04.10.2015)

Bóg i niebo nie są tak daleko od ludzi jak może myślimy. Są blisko. Bóg potwierdził swoim słowem to, co miało się stać z Jezusem, potwierdził Jego dzieło na krzyżu. Bóg potwierdził też to, kim jest Jezus - jedynym Odkupicielem i ratunkiem dla ciebie. Tylko On może ci pomóc, zrobił dla ciebie już wszystko. Rozkoszuj się Nim do końca życia.

P. Abraham - Bóg na dobre i złe (29.09.2015)

Kiedy wszystko w naszym życiu układa się dobrze, łatwo jest kochać Boga. Ale kiedy cierpimy, mamy problemy, trudności, wtedy przychodzi czas próby - jak zachowamy się przed Bogiem? Czy będziemy Mu ufać? Będziemy Mu wierni? Bez względu na sytuację w jakiej się znajdziesz, pamiętaj co mówi Boże Słowo: Bóg nigdy cię nie zostawi, zawsze będzie z tobą, troszczy się o ciebie i zaopatruje cię. Ufaj Mu w każdym czasie - dobrym i złym.

D. Zajonc - Czas, którym włada Bóg (27.09.2015)

Bóg kontroluje czas, On zna czasy. To On stworzył czas, stworzył go dla nas abyśmy mogli w nim żyć. Z kim mamy do czynienia gdy zginamy swoje kolana? Czy zdajemy sobie sprawę z Jego potęgi, czy zdajemy sobie sprawę, że jest Bogiem który wszystko może? Obyśmy poznali czas, kiedy Pan do nas przychodzi. W rękach Boga jest twój czas, twoje życie, wykorzystajmy ten czas, który nam daje, do odnowienia naszych relacji z Bogiem.

B. Wrzecionko - Zadawanie pytań (20.09.2015)

Jakie pytania zadajemy Jezusowi? Czy jesteśmy ludźmi wołającymi do Boga prosząc Go o pomoc? A może tymi, którzy oskarżają Boga i kpią z Pana dociekając i zadając nierozsądne pytania? A może jesteśmy w grupie ludzi, którzy są bezsilni wobec ogromu przeżywanych doświadczeń?
Pamiętajmy jedno, cokolwiek przeżywamy z Jezusem w łodzi naszego życia możemy czuć się bezpiecznie. Kiedy Jezus jest z nami nie musimy się bać. Zaufajmy Mu bezwzględnie a On uciszy burzę naszego życia. Jezus na moc uzdrawiać, uwalniać i zbawiać każdego kto przyjdzie do Niego z dziecięcym zaufaniem.

D. Suszek - Co krzyż Chrystusa czyni z nami (13.09.2015)

Jezus na krzyżu Golgoty dał nam wolność w Nim, dał nam swoją moc, dał nam to, co najlepsze, my zaś daliśmy Mu to co najgorsze. Grzech w różnej postaci. Jeżeli chcemy iść za Jezusem, musimy ukrzyżować nasze ja, naszego starego człowieka, by być blisko Niego. Po której drodze idziesz? Tej szerokiej, wygodnej, pełnej wierzących sympatyków, czy wąskiej, po której idą uczniowie i naśladowcy Jezusa? Koszty poniesione przy nawróceniu są niewspółmiernie małe do tego, co otrzymaliśmy w śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Po której stronie jesteś???