Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • D. Heczko - Gdzie podziało się cierpienie (06.08.2019)

  2019-08-06 19:36

  Jaka jest nasza postawa wobec ginącego  świata ?

  Czy cierpimy z powodu niewiary i nieposłuszeństwa ludzi wobec Boga ?

  Czy nasze serce płacze z powodu niezbawionych rodzin, tego, że nie znają prawdy, nie czytają Słowa Bożego ?

  Czy chodzimy w Duchu Świętym i pozwalamy używać się Bogu wszędzie tam, gdzie On nas posyła ?

  A może jesteśmy zadowoleni z tego, że sami nawróciliśmy się do Boga i jesteśmy obojętni wobec tych, którzy giną bez Jezusa ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Wiara bezpieczna czy odważna (28.07.2019)

  2019-07-28 19:25

  Wiara patrzy na Jezusa i dzieło dokonane na  krzyżu.

  Wystarczy wierzyć, ufać, uznać za fakt dokonany i przyjąć to wiarą do swojego życia.

  Wiara jest pewnością tego, że Bóg daje nam to, co najlepsze bez względu na okoliczności.

  Martwienie się jest grzechem i brakiem zaufania do naszego Ojca w niebie .

  Jaka jest nasza postawa w modlitwie ?

  Czy modlimy się z determinacją, pełni wiary w Boże możliwości ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Jurku - Nie szukajcie żywego pomiędzy umarłymi (23.07.2019)

  2019-07-23 19:15

  Bóg jest żywy i mieszka w nas poprzez Ducha Świętego.

  Nie można czekać na Pana przy grobie, ponieważ ów grób jest pusty - Jezus żyje!

  Jednakże nie jest możliwe znalezienie Boga, jeśli jesteśmy martwi duchowo.

  Diabeł jest w stanie wypełnić cały nasz umysł problemami, zmartwieniami i tym samym pozbawić jakże cennego błogosławieństwa Bożego.

  Musimy pamiętać, że Duch Święty obdarza mądrością, aby to, co spotyka nas w życiu, móc wykorzystać ku dobremu.

  Chrześcijanin powinien myśleć o pozytywnych rzeczach, szukać ich i pokładać z wiarą nadzieję w żywym Bogu.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • W. Pilch - Kim jest dla mnie Bóg? (21.07.2019)

  2019-07-21 22:07
  p>Człowiek do końca nie jest w stanie zrozumieć i pojąć swoim umysłem jak Wielki jest Bóg.

  Tu na ziemi nasze poznanie Boga jest tylko cząstkowe.

  Jednakże Słowo Boże zapewnia nas, że Bóg jest Wszechmocny, Wszechwidzący, Wszechwiedzący i Wszechmocny, w takim razie czy doświadczamy takiego właśnie Boga w swoim życiu każdego dnia ?

  Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nigdzie i nigdy nie ukryjemy się przed obliczem Pana ?

  Nasze uczynki dobre czy złe są Mu doskonale znane.

  Co z tym zrobimy ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • W. Chrapek - Służba Gedeonitów (16.07.2019)

  2019-07-16 21:57

  Celem organizacji jest rozpowszechnianie Pisma Świętego wśród społeczeństwa poprzez bezpłatne umieszczanie Biblii na terenie hoteli, szkół, zakładów karnych i innych instytucji, jak również rozpowszechnianie jej wśród osób indywidualnych.

  Zadaniem powierzonym nam przez Pana Jezusa Chrystusa jest, aby Ewangelia dotarła do serc ludzi, którzy nie znają prawdy Słowa Bożego, aby nawrócili się do żywego Boga i zostali uratowani na wieczność.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Jak postrzegam Boga? (14.07.2019)

  2019-07-14 21:48

  Nasza znajomość Boga odzwierciedla to, jak  będziemy Go doświadczać w życiu codziennym.

  Czy nasze myślenie na temat Stwórcy jest identyczne z obrazem Boga przedstawionego w Biblii ?

  Jakże ważne jest poznawanie Boga i odkrywanie Jego planu dla naszego życia.

  Nie zakopujmy, ale rozwijajmy dary i talenty, którymi nas obdarzył, aby gdy przyjdzie mógł zobaczyć, że we właściwy sposób pomnażaliśmy je dla Jego chwały.

  Dobrze wykorzystujmy darowany nam przez Boga czas .

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • L. Wrzecionko - Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba (07.07.2019)

  2019-07-07 21:43

  Trzech mężów Bożych przedstawionych w Biblii z którymi my sami możemy się utożsamiać. 

  Dzisiaj Bóg osobiście mówi do każdego z nas, że jest moim i twoim Bogiem.

  Wszyscy jesteśmy wędrowcami adoptowanymi przez Boga.

  Żyjemy na obczyźnie i tęsknimy za naszą ojczyzną w niebie.

  Mamy społeczność z Bogiem, On mówi do nas a my przez Ducha Świętego Go rozumiemy.

  Mamy to samo Słowo i zawarte w nim obietnice, ale jakże różne jest nasze życie.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Fryderick Gitonga z Kenii - Przesladowanie Chrześcijan (02.07.2019)

  2019-07-02 21:27
  p>Wielu chrześcijan na całym świecie jest zabijanych z powodu swojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

  Słowo Boże zapewnia nas, że prześladowania, ucisk, głód nawet śmierć nie są w stanie nas odłączyć od miłości Bożej.

  Módlmy się o prześladowany kościół na całej ziemi.

  Jesteśmy jednym ciałem Chrystusa, dlatego zjednoczeni w modlitwie wspierajmy tych, którzy cierpią i mają się źle, jednocześnie prosząc o łaskę i nawrócenie dla ich oprawców.

  Czy my sami jesteśmy gotowi odejść z tego świata, aby spotkać się z Jezusem ?

  Czy jesteśmy pojednani z Bogiem?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Fryderick Gitonga z Kenii - Jedność w ciele Chrystusa (30.06.2019)

  2019-06-30 21:17

  Jezus wzywa swoich naśladowców, aby tworzyli jedność w kościele.

  Jako ciało Chrystusa funkcjonujemy w różny sposób, ale w jednym celu.

  W jedności jest siła, moc i bogactwo, a bez niej nie możemy osiągnąć celu i z pewnością poniesiemy porażkę.

  Naszą odpowiedzialnością przed Bogiem jest czynić innych ludzi uczniami Jezusa.

  Czy moim pragnieniem jest osiągnąć ten cel na ziemi ?

  Jak poważnie podchodzimy do powierzonego nam przez Boga zadania ?

  Jaki jest mój osobisty wkład w tworzenie Królestwa Bożego ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Wilkosz - Język jako narzędzie (25.06.2019)

  2019-06-25 22:04

  Śmierć i życie są w mocy języka.

  Nim to wychwalamy Boga i przeklinamy ludzi.

  Język ma moc by zachęcać, pocieszać, wyrażać miłość, wspierać, ale potrafi też poniżać, zadawać ból, krytykować i oceniać.

  Język jest tym narzędziem, który często wymyka nam się spod kontroli powodując wiele cierpienia, krzywdy i spustoszenia.

  Szkodząc innym tak naprawdę krzywdzimy siebie niszcząc relacje międzyludzkie.

  Biblia uczy nas, aby żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z naszych ust, ale tylko dobre, którym będziemy błogosławić ludzi.

  Mamy tylko jedno życie, dlatego Bóg wzywa nas do podjęcia tego trudu i opanowania swojego języka.

  Prośmy Pana, aby postawił straż przed ustami naszymi, abyśmy nie grzeszyli przeciwko Bogu i ludziom.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Budowanie na fundamencie Łaski (23.06.2019)

  2019-06-23 21:50

  Czy znamy swoją pozycję w Jezusie Chrystusie jako nowo narodzone dzieci ?

  Czy Jezus Chrystus jest naszym jedynym autorytetem?

  Na jakim fundamencie budujemy swoją wiarę?

  Czy możemy grzeszyć dlatego, że jesteśmy pod łaską?

  Na te jakże ważne pytania znajdziemy biblijne odpowiedzi słuchając tego kazania...

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - On - Jezus (16.06.2019)

  2019-06-16 21:41

  Kim jest dla mnie Jezus Chrystus - Boży Syn?

  Co wniosła do mojego osobistego życia Jego śmierć na Golgocie?

  Czy w pełni korzystam z obfitego życia, Bożego zaopatrzenia i Jego błogosławieństw?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • K. Korecki - Chodzenie w Duchu Świętym (11.06.2019)

  2019-06-11 21:35

  Słowo Boże zachęca nas do posłuszeństwa i poddania się prowadzeniu Ducha Świętego każdego dnia w każdej dziedzinie życia i zapewnia błogosławieństwo Pana.

  Jak wygląda nasza codzienna społeczność z Bogiem ?

  Czy w natłoku obowiązków znajdujemy czas na relację z Nim ?

  Czy poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego każdego dnia ?

  Czy korzystamy z Bożych rad i jesteśmy posłuszni Jego wskazówkom ?

  Czy owoc Ducha Świętego jest w nas widoczny ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Luber - Zbawienie dla tego kto pragnie (09.06.2019)

  2019-06-09 21:17

  W dzisiejszym świecie każdy z nas potrzebuje akceptacji, chce kochać i być kochanym, czuć się bezpiecznie.

  Często ludzie zadają sobie pytania: dlaczego zostali stworzeni, jaki jest sens i cel życia tutaj na ziemi?

  Odpowiedź na te i inne jakże ważne pytania znajdziemy w Słowie Bożym - miłosnym liście Boga do człowieka.

  Posłuchajmy...

  Posłuchaj...

 • D. Heczko - Kim tak naprawdę jesteśmy (04.06.2019)

  2019-06-04 21:13

  Słowo Boże zapewnia nas, że tylko Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi.

  W wielu miejscach jesteśmy zapewniani, że przez wiarę i miłość do Jezusa staliśmy się przyjaciółmi Boga.

  Jeżeli wstępujemy w ślady naszego Zbawiciela, to również powinniśmy przyjmować postać sługi i zawsze być gotowymi do usługiwania innym ludziom.

  Czy taką postawę swoim życiem reprezentujemy ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • D. Zajonc - Posłuszeństwo woli Ojca (02.06.2019)

  2019-06-02 20:20

  Jak wygląda nasze codzienne życie z Bogiem? Wsłuchujemy się w Jego głos, wyciszając przy tym wszystkie inne źródła? Czy postępujemy tak, jak pragnie tego nasz Ojciec w niebie? Czy Jego priorytety są naszymi? Czy Jezus Chrystus stał się moim osobistym Panem i Zbawicielem?

  Powinniśmy być świadomi tego, że każdy z nas kiedyś stanie przed Bogiem i zda sprawę ze swojego życia.

  Słowo Boże uczy nas, że tylko Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • A. Żydek - Sztafeta pokoleń wiary (26.05.2019)

  2019-05-26 20:05

  Naszą odpowiedzialnością przed Bogiem jest to, aby przekazać następnym pokoleniom wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i nauczyć nasze dzieci jak żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Bóg wymaga od nas, aby nasze codzienne życie nasączone było żywą wiarą.

  W sztafecie pokoleń Bóg chce, abyśmy wszyscy byli zaangażowani na bieżni życia każdego z nas. Nasze życie ma znaczący wpływ na doprowadzenie naszych dzieci do wiary w Boga.

  Jakim wzorem jesteśmy w naszych domach, szkole, pracy czy w kościele?

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Griffiths - Moc wiary (21.05.2019)

  2019-05-21 19:59

  Miejmy wiarę w Boga i w Jego możliwości. Nie polegajmy na swoim rozumie i naszych ograniczeniach. Wiara w naszym życiu może spowodować, że runą góry, a morze rozstąpi się.

  Nasza wiara zawsze zwraca Bożą uwagę. Pamiętajmy, że mamy wielkiego Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • P. Grzesiek - Zniechęcenie (19.05.2019)

  2019-05-19 19:54

  Zniechęcenie jest ogólnoludzką dolegliwością, która prędzej czy później dopada każdego człowieka. To uczucie, które nie przechodzi bezpowrotnie, często powraca i jest zaraźliwe, ale uleczalne.

  Zmęczenie, frustracja, porażka czy strach... Które z nich są powodem naszego zniechęcenia ?

  Biblia zachęca nas do szczerego wyznania naszego stanu Bogu i naśladowaniu Jezusa w każdej sytuacji. To, jakimi sposobami zwalczymy zniechęcenie, zależy tylko od nas. Będziemy użalać się nad sobą i polegać na własnym rozumie czy zaufamy Bogu i w Nim znajdziemy rozwiązanie?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Wilkosz - Post i modlitwa (14.05.2019)

  2019-05-14 19:38

  Przechodząc przez próby i doświadczenia, stojąc w poście i w modlitwie, nasz Pan wysłuchuje nas. Gdy tylko w swojej niedoli zwrócimy się do Niego w prośbach, wylewając swoje serce przed Nim, szukając Bożej woli i Jego najlepszych rozwiązań, On nas wspomoże. Zaufajmy więc Panu, naszemu Bogu, a doznamy wsparcia i pomocy w stosownej porze.

  Wychwalajmy już teraz Pana, wywyższajmy Jego święte imię, bo ta wojna należy do Niego. To On walczy za nas. Pan wkrótce zetrze szatana pod naszymi stopami.

  Zbliżajmy się do Pana i sprzeciwiajmy mocy diabła w autorytecie Jezusa, a ucieknie od nas.

  To Jezus jest zwycięzcą!

  Obejrzyj, posłuchaj...