Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • S. Popławski - Pan jest (22.10.2019)

  2019-10-22 23:06

  Jako chrześcijanie powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  Czy Pan jest obecny w moim życiu?

  Czy Go wywyższam?

  Oddaję należną chwałę?

  Bóg pragnie, byśmy odsłaniali w Kościele bogactwo Jego obecności.

  Także Duch Święty upomina się o czas spędzony z Panem.

  Powinniśmy z tego korzystać, gdyż Bóg dzięki Jezusowi Chrystusowi jest wśród nas.

  To właśnie On stworzył pierwszych ludzi do społeczności z Nim.

  Nie zasmucajmy Ducha Świętego swoją obojętnością i brakiem czasu.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • R. Kściuczek - Różne etapy naszego życia (20.10.2019)

  2019-10-20 22:52

  Uczniostwo to czas, w którym trzemy swoje charaktery jeden człowiek o drugiego.

  Często wtedy czujemy ból w wyniku, którego powstają rany, ale to normalne do czasu, kiedy diament naszego życia będzie wyszlifowany, piękny i okazały.

  Trochę to potrwa, do czasu, aż nasze życie będzie takie, jak Bóg tego pragnie.

  Po to, żebyśmy byli wypróbowani i przygotowani do dzieła, do którego Bóg nas powołuje.

  Nawrócenie jest początkiem życia z Bogiem, ale później musimy przejść szkołę uczniostwa, aby poznawać Pana i uczyć się jeden od drugiego, jak żyć, aby się Bogu podobać.

  Aby chodzić z Jezusem nieodzowna jest znajomość Bożego Słowa oraz słuchanie i chodzenie za głosem Ducha Świętego każdego dnia.

  B. Wrzecionko - Tragedia pojedynczego ziarna (13.10.2019)

  2019-10-13 22:36

  Czy naszym codziennym pragnieniem jest, aby żywy Bóg był pośród nas ?

  Czy tęsknimy do większej Bożej obecności w naszym życiu ?

  Jezus zaprasza nas pod krzyż, aby rozprawić się z naszymi grzechami i wzywa nas do uśmiercenia naszej starej natury.

  Jakie są smutne konsekwencje pojedynczego ziarna a jaki błogosławiony plon ziarna, które obumarło ?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Miłość Bliźniego (08.10.2019)

  2019-10-08 22:28

  Jezus mówi o tym, by kochać wrogów, czyli ludzi, którzy wyrządzają nam krzywdę.

  Nie jest to prostym zadaniem.

  Jednakże my, jako Boże dzieci, powinniśmy upodabniać się do Ojca, którego przychylność jest jednakowa dla wszystkich.

  Musimy kochać człowieka, bez względu na to, kim jest.

  Niech nasze uczynki wskazują, jak bardzo różnimy się od tego świata.

  Obejrzyj,posłuchaj......

 • J. Kenig - Boża obecność ( 06.10.2019)

  2019-10-06 22:14

  Często jako ludzie mówimy, że wszystko w naszym życiu jest dobre, że niczego tak naprawdę nie musimy zmieniać.

  Ale kiedy szczerze zajrzymy w głąb swojego serca i staniemy w świetle Bożego Słowa zobaczymy jacy tak naprawdę jesteśmy, że bez Boga jesteśmy pożałowania godni .

  Przebywając w Bożej obecności możemy zostać oczyszczeni z grzechów, być przemienieni, otrzymać moc potrzebną do służby i usłyszymy Boży głos.

  Badajmy więc nasze serca każdego dnia i zbliżamy się do Boga nieustannie szukając Jego obecności, aby doznać pomocy w stosownej porze.

  Niech głos Ducha Świętego prowadzi nas w podejmowaniu każdej decyzji.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Nie mścij się cz.2 (01.10.2019)

  2019-10-01 22:04

  Nauczanie Jezusa prowadzi nas do jednego celu umierania naszej starej natury i uśmiercenia naszego ,, ja".

  Uczy nas, aby kochać ludzi, którzy nas zranili , przebaczać i błogosławić ich, ale też nigdy nie wspominać wyrządzonej nam krzywdy mając świadomość, że ponownie mogą nas skrzywdzić.

  Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić, moc pochodzi z krzyża Golgoty, ale decyzja jest nasza.

  Prośmy Ducha Świętego, aby nas wypalał i kształtował na obraz i podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Jezus naszym arcykapłanem wyznania (29.09.2019)

  2019-09-29 21:57

  Bóg chce, abyśmy używali autorytetu i władzy Jego Słowa w naszym życiu.

  Proklamujmy i ogłaszajmy to, co mówi Boże Słowo a w ten sposób będziemy wpływali i zmieniali rzeczywistość wokół siebie.

  Słowo musi być ożywione Duchem Świętym, bo wtedy nie wraca puste, ale wypełnia Bożą wolę.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Nie mścij się (24.09.2019)

  2019-09-24 21:46

  Słowo Boże zachęca nas, abyśmy żyli tak, aby nie dochodziło do konfliktu.

  Jeżeli jednak tak się zdarzy mamy nie szukać odwetu, a znaleźć drogę do ratowania relacji.

  Nieraz płacąc cenę śmierci własnego ,, ja ", wyrzekając się własnego punktu widzenia, racji, przyjmując postać sługi gotowego zapłacić cenę, naśladując we wszystkim Pana Jezusa Chrystusa.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Raszka - Miecz Ducha- Słowo Boże ( 22.09.2019)

  2019-09-22 21:38

  Jako chrześcijanie musimy mieć świadomość, że bierzemy udział w duchowej wojnie, gdzie bój toczymy z władcami świata ciemności, dlatego tak ważne jest przywdziać miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, abyśmy mogli stawiać opór w dniu próby i doświadczenia.

  Wszystkie pokusy i ataki przeciwnika powinniśmy odpierać obietnicami z Bożego Słowa.

  Zatem studiujmy je, uczmy się na pamięć Bożych obietnic i niech ono pracuje w nas tak, aby mogło wydawać owoc w trudnych sytuacjach naszego życia.

  Jednocześnie pamiętajmy o tym kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, bo tylko wtedy odniesiemy zwycięstwo.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Przebacz z serca (17.09.2019)

  2019-09-17 22:39

  Słowo Boże wielokrotnie naucza nas na temat przebaczenia, gdyż jest ono Bożym nakazem.

  Otwieramy drzwi na działanie diabła w naszym życiu kiedy nie przebaczamy, a tym samym blokujemy przepływ Bożej łaski i błogosławieństwa do naszego życia.

  Tak, jak Pan Jezus Chrystus przebaczył nam nasze winy, tak i my powinniśmy przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili.

  Nie ma innej drogi do uleczenia naszego serca jak wybaczyć,  doznając uwolnienia i porzucając chęć zemsty.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Olszewski - Trudna droga do błogosławieństwa (15.09.2019)

  2019-09-15 22:28

  Bożym planem dla naszego życia jest życie w szczęściu, obfitości i błogosławieństwie.

  Jezus wskazuje nam drogę, aby zapewnić nam wspaniałą przyszłość z Ojcem.

  Choć doskonale wie, co kryje się w sercu człowieka, pomimo tego, że często upadamy, popełniamy błędy Bóg z miłości chce ingerować w nasze życie, aby uchronić nas od upadku.

  Droga do błogosławieństwa nie zawsze jest łatwa, ale warta poświęcenia.

  Pozwólmy na Bożą ingerencję, bo tylko Pan wie, co dla nas jest najlepsze.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Goście z Zakarpacia - Głoszenie Ewangelii (10.09.2019)

  2019-09-10 22:18

  Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.

  On nas kocha i dla każdego z nas  przygotował doskonały plan.

  To od nas samych zależy czy zechcemy szukać Boga z całego serca i Jemu służyć.

  Jezus posyła nas, abyśmy każdego dnia dzielili się ewangelią z innymi ludźmi.

  On nas do tego wyposaża dając Ducha Świętego, aby nas prowadził.

  Nie bójmy się, Pan jest z nami !

  Chciejmy służyć żywemu Bogu ratując tych, którzy idą na śmierć...

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Luber - Szukanie Boga (08.09.2019)

  2019-09-08 22:00

  Słowo Boże zachęca nas do szukania Boga każdego dnia poprzez studiowanie Biblii, modlitwę i relację z Jezusem.

  Bóg przebacza nam wszelki wyznany grzech, odmienia los udzielając błogosławieństwa.

  On nagradza tych, którzy Go szukają całym sercem.

  Prowadzeni Duchem Świętym wyznawajmy grzechy Bogu i porzućmy to, co nas oddziela od Pana.

  Szukajmy Boga i Jego obecności tak długo, aż nabierzemy pewności przebaczenia grzechów i zbawienia potrzebnego nam do życia wiecznego.

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Studnia czy Źródło (01.09.2019)

  2019-09-01 21:45

  Z czego czerpiemy każdego dnia ?

  Czy widzimy różnicę pomiędzy studnią a źródłem w duchowym ich aspekcie ?

  Jaka jest różnica pomiędzy religią a relacją z żywym Bogiem ?

  Jakie niebezpieczeństwa wynikają z przyjmowania diabelskich oskarżeń i wracania do studni ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Abraham z Indii - Moc wyznawania (27.08.2019)

  2019-08-27 22:10

  Czy jesteśmy świadomi tego, że wypowiadając słowa, zmieniamy okoliczności wokół siebie?

  Słowa, których używamy mają niesamowity wpływ na nasze życie i otoczenie .

  Ponieważ jest moc w wypowiadanych słowach wyznawajmy tylko dobre rzeczy, słowa, które niosą życie i błogosławieństwo a nie śmierć i przekleństwo.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Rób więcej niż trzeba (25.08.2019)

  2019-08-25 22:03

  Jak reagujemy kiedy ktoś nas zrani ?

  Czy przebaczamy i nie chowamy urazy ?

  A może próbujemy się zemścić ?

  Kochamy ludzi tak, jak przed zranieniem, czy może boimy się ponownie im zaufać ?

  Jaka jest nasza postawa kiedy ktoś nas o coś poprosi ?

  Dajemy z łaski czy z ochotnego serca dzielimy się z innymi ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Ryabinov - Czy znasz swoją tożsamość (20.08.2019)

  2019-08-20 21:55

  Tak, jak Mojżesz musiał odkryć swoją tożsamość i misję tak i my powinniśmy poznać swoje powołanie.

  Tylko Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem.

  Tym, którzy Go przyjęli dał prawo stać się Dziećmi Bożymi. Jesteśmy Synami i Córkami samego Boga.

  Zostaliśmy obdarowani różnymi umiejętnościami, darami i talentami, po to, aby Pan mógł nas używać.

  Ojciec chce abyśmy odkryli to kim naprawdę jesteśmy, bo tylko wtedy poznamy serce Ojca i swoją tożsamość.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Kosewski - Służba uwielbienia (18.08.2019)

  2019-08-18 20:05

  Słowo Boże  pełne jest uwielbienia i chwały dla naszego Stwórcy.

  Bóg obdarzył każdego z nas darami i talentami dlatego powinniśmy czerpać z Chrystusa i przynosić owoc dla Jego chwały .

  Jako kościół Jezusa jesteśmy powołani do wykonywania zadania powierzonego nam przez Boga.

  Poprzez różne doświadczenia często jesteśmy szlifowani i przycinani, abyśmy zostali pobudzeni do dalszego wzrostu i rozwoju, by owoce były widoczne w naszym życiu. 

  Pamiętajmy, że wszystko co czynimy, mamy czynić na Bożą chwałę.

  Posłuchaj...

 • J. Śliwka - Sprawa uświęconego życia (13.08.2019)

  2019-08-13 19:58

  Uświęcenie nie jest procesem coraz większego oczyszczania naszego życia.

  Bóg nie chce, byśmy zbliżali się do Niego małymi krokami, ale byśmy byli zanurzeni w Jego Obliczu.

  Powinniśmy  chodzić bez przerwy w stanie uświęcenia, które pozwala nam pozostawać na terenie zbawienia i korzystać z błogosławieństw.

  Bez uświęcenia istnieje możliwość, aby zostać przeniesionym do niewoli grzechu, czyli królestwa ciemności.

  Dążmy do uświęcenia, trwajmy w nim każdy dzień poprzez społeczność z Duchem Świętym - wówczas będziemy oglądać Pana w pełni.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Popławski - Samson - Historia kościoła (11.08.2019)

  2019-08-11 19:43

  Studiując od 13 do 16 rozdziału księgi Sędziów odnajdujemy duchowy obraz kościoła od czasów jego powstania do czasów obecnych.

  Jako chrześcijanie czego możemy nauczyć się z życia Samsona ?

  Obejrzyj,posłuchaj...