Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • J. Kenig - Wezwanie do odbudowy Świątyni (19.01.2020)

  2020-01-19 17:51

  Słowo Boże uczy nas, że kiedy Jezus Chrystus mieszka w naszych sercach jesteśmy świątynią Boga żywego.

  Nasze ciała są miejscem przebywania Bożej obecności.

  Dzisiaj Bóg wzywa każdego z nas do zajrzenia w głąb siebie i sprawdzenia czy Boża świątynia czasem nie leży w gruzach...

  A może Boga już dawno w nas nie ma...

  Bóg zachęca nas do odbudowy naszej świątyni, relacji z Nim i odnowy życia duchowego.

  Wzywa nas do oczyszczenia świątyni z bożków i poświęcenia czasu na szukanie Pana.

  Przyjdźmy przed Boży tron prosząc o oczyszczenie z tego, co nie oddaje Bogu chwały, przeprośmy i podejmijmy działanie chcąc odbudować utraconą relację z Bogiem, aby On mógł nam błogosławić.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Śliwka - Módlcie się bez przestanku (14.01.2020)

  2020-01-14 17:34

  Modlitwa to kanał, przez który Bóg działa w naszym życiu.

  Pan chce, byśmy weszli w taki poziom, gdzie będziemy radować się z intymnej relacji z Nim.

  Wejdźmy w głębię pojednania z Bogiem.

  On pragnie być w naszym życiu na pierwszym miejscu.

  Dlatego starajmy się o relację z naszym Stwórcą każdego dnia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos miłującego Ojca (12.01.2020)

  2020-01-12 17:27
  p>Bóg dzisiaj mówi do każdego z nas poprzez Słowo Boże, które jest nadal żywe i ciągle aktualne.

  On pragnie, aby Słowo to nie wróciło puste lecz wykonywało Jego wolę.

  Pytanie czy my jako chrześcijanie słyszymy Boży głos?

  A jeżeli tak, to czy żyjemy na co dzień zgodnie z Bożą wolą?

  Czy jesteśmy posłuszni nakazom Pana?

  Czy pozwalamy Duchowi Świętemu wykonywać w nas pracę?

  Musimy pamiętać, że każda nasza decyzja pociąga za sobą konsekwencje błogosławieństwa albo przekleństwa.

  To od nas samych zależy, którą drogą pójdziemy.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • K. Barczuk - Rodowód Jezusa Chrystusa (05.01.2020)

  2020-01-05 17:06

  Rodowód naszego Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa opisany w Ewangeliach świadczy o Jego królewskim pochodzeniu.

  Wszystkie proroctwa przepowiadały Jego przyjście na ziemię, aby nas uratować.

  Bóg zainteresowany jest każdym człowiekiem i każdy z nas jest dla Niego ważny.

  On zna nas po imieniu i wie o nas wszystko.

  Bóg chce, abyśmy poznali plan, który przygotował dla naszego życia i przyjęli jedyną drogę zbawienia w Jego Synu.

  Dbajmy o wysoki poziom relacji z Nim i bądźmy gotowi do służby, nawet wtedy jeżeli rezultat naszej pracy nie będzie widoczny za naszego życia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Racja czy relacja (31.12.2019)

  2019-12-31 17:00

  Często nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem utrudniają nam pewne czynniki - postawa egoistyczna, bądź też nasze oczekiwania.

  Mechanizmy te możemy przenosić na relacje z Bogiem.

  Kiedy spotykamy się z Panem, okazuje się, że On ma pewne wymagania co do nas.

  Może zdarzyć się, że zaczniemy weryfikować pewne prawdy, wypaczać Boga, którego znamy.

  Jednakże, czy mamy prawo dyktować Panu, co powinien zrobić w naszym życiu?

  Nawiązując prawdziwą relację z Bogiem, nasze racje nie mają znaczenia, powinniśmy ustąpić.

  Ponadto musimy kierować się pragnieniem relacji z Bogiem.

  Wkraczając w Nowy Rok zadajmy sobie pytanie, czy szukamy Pana ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu (29.12.2019)

  2019-12-29 12:42

  Dzisiaj Bóg woła Cię po imieniu, abyś przyszedł do Niego takim, jaki jesteś, bo pragnie z Tobą zamieszkać.

  On chce zmienić Twoje dotychczasowe życie i pragnie Ci błogosławić.

  Przyjdź do Niego jeszcze dzisiaj i wylej przed Bogiem swoje serce.

  Nie zwlekaj...

  Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia!

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Gdzie jest król ? (25.12.2019)

  2019-12-25 20:49

  Zadajmy sobie pytanie kogo dziś widzimy, czyje urodziny dziś świętujemy - Dziecka czy Króla?

  Świadomość tego, kogo widzimy determinuje nasze działanie.

  Bo jeśli widzimy Dziecko, to zaśpiewamy Mu kołysankę raz w roku.

  A jeśli widzimy Króla to oddamy Mu hołd należny Królowi, to uczynimy Go królem naszego życia i oddamy Mu nad nim władzę.

  To dwie postawy skrajnie różne od siebie, ale ta druga jest jedynie właściwa.

  Jeżeli wierzymy, że Jezus jest Bogiem i Królem to rodzi się pytanie ,, Gdzie jest Król ? "

  Czy Jezus mieszka w moim sercu czy może wciąż czeka na zewnątrz ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Proszyk - Wskrzeszenie Łazarza (17.12.2019)

  2019-12-17 16:23

  Historia Łazarza uczy nas, iż tylko Pan Jezus jest w stanie spełnić oczekiwania i prośby tych, którzy się do Niego zwracają.

  Pan celowo spóźnił się do chorego przyjaciela, gdyż pragnął dać mu więcej, niż inni oczekiwali - Łazarz został wskrzeszony.

  Powinniśmy ufać Bogu, przebywać w Jego obecności, żyć wiarą.

  On nigdy nas nie zostawi, abyśmy radzili sobie sami.

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Nie bój się ognia (15.12.2019)

  2019-12-15 14:15

  Dzisiaj Bóg wzywa każdego z nas do spędzania czasu z Nim.

  Jego pragnieniem jest dać nam świeże objawienie.

  Przyjdzie taki czas kiedy nasze życie z Bogiem będzie poddane weryfikacji.

  Obyśmy nie byli znalezieni jak te pięć głupich panien, które nie zatroszczyły się o obecność Ducha Świętego i nie były gotowe na spotkanie z Panem Jezusem.

  Oczywiście, musimy zapłacić cenę chodzenia z Bogiem, aby móc żyć pełnią obfitości.

  Cenę poświęconego czasu i rezygnacji z czegoś, co bardzo lubimy.

  Prośmy o głód Ducha Świętego.

  Zabiegajmy o Bożą codzienność.

  Pozwólmy Bogu się przemieniać.

  Jako Oblubienica bądźmy zawsze gotowi na spotkanie z naszym Bogiem.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • L. Mocha - Boża moc działająca w nas (08.12.2019)

  2019-12-08 14:11

  Bóg ma moc i potrafi uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo myślimy.

  Jest Bogiem cudów, który potrafi przemienić życie każdego człowieka, wystarczy Mu uwierzyć i całkowicie zaufać.

  Pytanie tylko czy chcesz jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu ?

  Czy pragniesz relacji z żywym Bogiem?

  Czy chcesz, aby moc Boża działała w Tobie ?

  Czy pozwolisz, aby Chrystus w pełni zamieszkał w Twoim sercu i stał się właścicielem Twojego życia?

  Dzisiaj jest dzień, aby oddać swoje niedoskonałe życie doskonałemu Bogu i zacząć żyć nowym, przemienionym życiem.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • D. Zajonc - Oderwani od rzeczywistości (01.12.2019)

  2019-12-01 13:05

  Dzisiaj Bóg wzywa każdego człowieka, aby pojednał się z Nim przez krzyż Pana Jezusa Chrystusa.

  Napomina nas, abyśmy zawrócili ze swoich złych dróg i nawrócili do swojego Pana.

  Każdy człowiek żyjący według swojego pomysłu na życie, w swoim wyimaginowanym świecie jest oddzielony od Stwórcy.

  Prędzej czy później stanie przed Świętym Bogiem i będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia.

  Jesteśmy odpowiedzialni za swoje wybory i postępowanie, dlatego ,, dziś jeśli głos Jego usłyszymy nie zatwardzajmy serc naszych'' i pojednajmy się z Bogiem, bo jutro nie należy do nas.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • L. Sikora - Walka Duchowa (26.11.2019)

  2019-11-26 12:16

  Każdy z nas chcąc naśladować Pana Jezusa Chrystusa prędzej czy później będzie musiał stoczyć duchowy bój, aby wiara nasza mogła być wypróbowana.

  Powinniśmy być tego świadomi i zawsze gotowi do bitwy, jednocześnie mając pewność, że zwycięstwo należy do naszego Pana.

  O jakich bitwach tu mowa?

  Posłuchajmy...

  Posłuchaj...

 • J. Cieślar - Droga uwielbienia i chwały (24.11.2019)

  2019-11-24 22:28

  Każdy z nas został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, a naszym celem jest, abyśmy swoim życiem i ustami oddawali Jemu należną chwałę i cześć, bo tylko On godzien tego jest.

  Bóg pragnie, abyśmy komunikowali się z Nim, rozkoszując się Nim, uwielbiając Go i okazując Mu dziękczynienie za wszystko.

  Bóg mieszka w chwałach swego ludu, dlatego budujmy ołtarz chwały dla Pana w każdym miejscu o każdym czasie.

  Przeciwieństwem uwielbienia jest szemranie, biadanie i utyskiwanie.

  Te cechy nie chwalą Stwórcy, wręcz przeciwnie.

  Dlatego wykorzeńmy narzekanie z naszego życia już dzisiaj i zawróćmy z tej drogi jak najprędzej wchodząc na drogę uwielbienia dla naszego Pana.

  Wejdźmy w Boże powołanie dziękując za wszystko, co od Niego mamy.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Luber - Kościół (17.11.2019)

  2019-11-17 22:23

  Bóg nie mieszka w budynkach ręką ludzką zbudowaną, ale w sercach ludzi, którzy Go szczerze i prawdziwe kochają.

  Nasze ciała są świątynią Boga żywego i Duch Święty mieszka w nas.

  Chrystus jako pierwszy umiłował Kościół, za który oddał swoje życie i bramy śmierci nie przemogą Go.

  Pan Jezus troszczy się o swój Kościół, pielęgnuje Go i zaopatruje, dlatego i my powinniśmy innych zachęcać, wspierać i pocieszać takim pocieszeniem, jakie sami od Niego otrzymujemy.

  Jesteśmy zobowiązani do budowania i posługiwania w miejscu, w którym postawił nas Pan.

  Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni i będziemy rozliczeni za budowanie ciała Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi.

  Bądźmy więc błogosławieństwem dla naszych Sióstr i Braci w Jezusie.

  Posłuchaj...

 • J. Kenig - Bóg prawie osobisty (12.11.2019)

  2019-11-12 21:55

  Jako ludzie kochający Boga powinniśmy nieustannie dążyć do Bożej obecności w każdym aspekcie naszego życia.

  Nie tylko podczas nabożeństwa, uwielbienia, modlitwy czy studiowania Bożego Słowa.

  Bożym pragnieniem jest to, abyśmy cały czas trwali z Nim w społeczności i ciągle byli podłączeni do Nieba.

  Tylko w takiej relacji zobaczymy jak, tak naprawdę nasze życie widzi sam Bóg i jak wiele rzeczy musimy korygować, aby On mógł odebrać sobie chwałę.

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko i C. Żółtko -Dwie ojczyzny (10.11.2019)

  2019-11-10 21:50

  Naszą Ziemską Ojczyzną w której żyjemy jest Polska, dlatego powinniśmy przyjąć postawę szacunku, miłości i oddania do naszego narodu.

  Bóg wzywa nas do modlitwy za nasz kraj, panujące władze i miasta w których żyjemy.

  Powinniśmy prosić o Bożą przychylność, mądrość dla rządzących i błogosławieństwo dla całego narodu.

  Naszą Górną Ojczyzną, do której zmierzamy jest Niebo.

  Sensem i celem naszego życia tu na ziemi jest pojednanie z Bogiem, codzienna relacja z Jezusem oraz przygotowanie się na spotkanie z Nim w Niebie.

  Nie wiemy kiedy odejdziemy z tego świata.

  Dlatego żyjąc tu na ziemi czy już przygotowujemy się do wieczności ?

  Czy szukamy wartości w Bożych a może w ludzkich oczach ?

  Pamiętajmy, że Pan Jezus wkrótce powróci po swój Kościół, a to czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Nim zależy tylko od nas.

  Nie marnujmy darowanego nam czasu łaski, jeszcze dziś pojednajmy się z Bogiem.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Gombar - Życie Romów na Słowacji + świadectwo (05.11.2019)

  2019-11-05 18:29

  Życie Romów na Słowacji jest pełne ubóstwa, głodu, niedostatku i trosk.

  Wśród tych ludzi służy pastor Marek Gombar, który prowadzi zbór w Pavlovcach.

  Dzięki Bożej sile ewangelizuje i przyprowadza do Pana Jezusa Chrystusa coraz więcej braci i sióstr.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Gombar - Kruszenie serca ( 03.11.2019)

  2019-11-03 18:23

  Słowo Boże wzywa nas do codziennej relacji z Bogiem poprzez Ducha Świętego.

  Abyśmy poznawali Pana coraz lepiej, poświęcając swój czas na szukaniu Go i chodzeniu w Jego prowadzeniu.

  Przynosząc owoce dla Bożej chwały prowadząc zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie.

  Niech nasze serca będą w zupełności oddane Panu, poświęcając Mu wszystko i wyrzekając się samych siebie, tak, aby nic nie mogło powstrzymać nas od pracy dla Bożego Królestwa.

  Chodźmy w Bożej obecności tak, aby ludzie po spotkaniu z nami zostawali przemieniani dla Jezusa.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • K. Korecki - Przebudzenie (29.10.2019)

  2019-10-29 18:17

  Żyjemy w czasach, w których przyciąga się ludzi - im większy tłum, tym większe przebudzenie.

  Nie możemy podporządkować się wzorcom tego świata.

  Prawdziwe, najpiękniejsze przebudzenie zaczyna się od upamiętania i pokuty, a nie od sztucznego przyciągania tłumu.

  Chrześcijanin powinien wyzbyć się wszystkiego, co posiada, sprzedać to, a następnie pójść za Jezusem.

  To trudny krok i możliwy do wykonania tylko z Bożą pomocą.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • D. Heczko - Kim On Jest? (27.10.2019)

  2019-10-27 23:23

  Duch Święty jedynie może objawić nam to, kim tak naprawdę jest Pan Jezus Chrystus.

  To Duch Boży przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie.

  Natomiast diabeł robi wszystko, aby w sercach ludzkich było fałszywe wyobrażenie Boga.

  Obejrzyj,posłuchaj...