Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • J. Cieślar - Przyjdź Królestwo Twoje (26.04.2020)

  2020-04-26 23:36

  Bożym pragnieniem jest zamieszkać pośród swego ludu.

  On obiecał nam przygotować miejsce i kiedy powróci zabrać nas do Nieba.

  Teraz naszym zadaniem jest sprowadzić Boże Królestwo, atmosferę Nieba na ziemię.

  Bóg chce przyjść do naszego życia i wypełnić je Swoją obecnością, pragnie nam błogosławić.

  Dlatego, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś zaproś jeszcze dziś Jezusa do swojego życia, do swojego serca, a Boży pokój wypełni Twoje wnętrze.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Czy Jezus opowiadał bajki (19.04.2020)

  2020-04-19 23:17

  Jesteśmy wykonawcami Słowa Bożego czy tylko słuchaczami?

  Stosujemy w życiu to, czego nauczał Pan Jezus Chrystus, czy traktujemy to jako bajki?

  Jaki jest fundament naszej wiary?

  Czy w Chrystusie mamy mocno ugruntowany korzeń?

  Jak na co dzień wygląda nasze chrześcijaństwo?

  Czy służymy Bogu całym sercem a może tylko połowicznie?

  W czasie doświadczenia i burzy Bóg odsłoni nasz fundament, dlatego nie czekajmy i powróćmy do swojej pierwszej miłości, już dziś wyznajmy swój grzech i pojednajmy się z Bogiem.

  Posłuchaj...

 • M. Wilkosz - W jakiego Jezusa wierzę? Żywego czy martwego? (12.04.2020)

  2020-04-12 23:05

  Czy Jezus Chrystus jest treścią i sensem mojego życia?

  Czy Boże Słowo codziennie wypełnia moje myśli, kontroluje moje emocje czy ono naprawdę przemienia moje życie?

  A może skupiam się na okolicznościach i ulegam panice zamiast odpoczywać w Bogu i społeczności z Nim?

  Pamiętajmy, że tylko po spotkaniu ze Zmartwychwstałym, z żywym Jezusem wszystko w naszym życiu może się zmienić.

  Dzisiaj Jezus woła Cię po imieniu.

  Otwórz swoje serce, swój dom dla Chrystusa.

  Zaproś Go do swojego życia, bo tylko wtedy doświadczysz prawdziwego, Bożego pokoju.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Luber - Krew Baranka Jezusa Chrystusa albo duchowe znaczenie Paschy (10.04.2020)

  2020-04-10 22:42

  Czy jesteśmy w naszych domach bezpieczni?

  Czy drzwi naszych serc są zapieczętowane krwią Baranka?

  Tylko wtedy, kiedy jesteśmy obmyci najświętszą krwią Pana Jezusa Chrystusa możemy czuć się bezpieczni i nie musimy się lękać.

  Czuwajmy, bo przyjście Pana jest bliskie.

  Jeżeli jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem to teraz jest najlepszy czas, aby zaufać Panu Jezusowi, wyznając Mu swoje grzechy i całkowicie powierzając swoje życie Bogu.

  Tylko w Jego rękach możemy czuć się naprawdę bezpieczni.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Poznanie zbawienia (05.04.2020)

  2020-04-05 22:34

  Słowo Boże wielokrotnie zachęca nas do ciągłego przygotowywania się na ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa.

  Naszym zadaniem jest zabieganie o coraz to głębsze poznawanie Pana i skupianie uwagi na nieustannej relacji z Nim.

  Przyjdzie czas, w którym Bóg zweryfikuje naszą postawę i okaże się czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Jezusem.

  Czy Oblubienica jest gotowa na wesele Baranka ?

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos miłującego Ojca cz.7 (29.03.2020)

  2020-03-29 15:35

  Studiując ostatni rozdział z księgi Malachiasza zauważamy dwie skrajne postawy ludzi żyjących w tym samym czasie.

  Pierwsi to ci, którzy swoją postawą ciągle zaprzeczają Bogu, mówiąc, że nie warto Mu służyć i oskarżają Boga o niesprawiedliwość.

  Druga grupa ludzi mówi dokładnie odwrotnie.

  Wyróżnia ich bojaźń wobec Boga, drżą przed tym, aby nie sprawić Bogu przykrości.

  Bóg poruszony jest postawą tej właśnie grupy ludzi dając im tym samym obietnicę, że słyszy ich, pamięta o nich, oszczędzi ich, wywyższy i będą Jego szczególną własnością.

  Cóż za wspaniałe Boże zapewnienie.

  A do której grupy ludzi ja należę...?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos miłującego Ojca cz. 6 (22.03.2020)

  2020-03-22 21:55

  Wszystko to, co posiadamy jest własnością Boga.

  Niczego ze sobą nie przynieśliśmy na ten świat i niczego nie zabierzemy.

  Zdrowie, siły, umiejętności i zdolności są obdarowaniem naszego Ojca, abyśmy mogli korzystać z tego, co On nam dał.

  Bóg jest właścicielem tego wszystkiego co posiadamy.

  On oczekuje od nas dziesięciu procent do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

  Dziesięcina jest wyrazem naszej miłości, wdzięczności i posłuszeństwa wobec Boga.

  Jemu zależy na postawie naszego serca względem dawania.

  Pamiętajmy, że On pragnie nam błogosławić we wszystkim, tylko Mu zaufajmy.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • D. Heczko - Prawdziwa vs fałszywa ewangelia (10.03.2020)

  2020-03-10 21:39

  W czasach ostatecznych przyjdzie wielu zwodzicieli i fałszywych proroków, którzy będą chcieli zwieść wybranych.

  Dlatego bardzo ważne w życiu każdego człowieka jest sprawdzanie i konfrontowanie głoszonych nauk z Biblią.

  Poprzez studiowanie Słowa Bożego będziemy mogli rozpoznać czy ktoś działa w Duchu Bożym czy w innym duchu.

  Kto jest w centrum tego nauczania : człowiek czy Chrystus ?

  Czy postawa jaką prezentuje jest postawą taką, jaka była w Chrystusie ?

  Pełna pokory i wyzbycia się chwały dla siebie ?

  Uniżenia i chęci usługiwania innym ludziom ?

  Poznając biblijnego Jezusa Chrystusa nie damy zwieść się innej Ewangelii.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos Miłującego Ojca cz. 5 (08.03.2020)

  2020-03-08 21:25

  Często ludzie zarzucają Bogu, nigdy ich nie kocha.

  Oskarżają Go, że dopuszcza zło.

  Pytają ,, gdzie jest Bóg, gdy dzieje się tyle zła?”

  Ale to nie Bóg jest winny lecz człowiek i grzech, który go usidla.

  Jedyny wniosek i odpowiedź na każdy problem jest Jezus Chrystus - Boży Syn.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Kamiński - Wypełnianie Bożej woli (01.03.2020)

  2020-03-01 16:54

  Bóg powołuje każdego z nas do służby bez względu na wiek, płeć czy narodowość.

  Dla każdego z nas Bóg ma zadanie, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi i sami mogli odbierać Boże błogosławieństwo.

  Powołani jesteśmy do siania i zbierania żniwa dla naszego Pana.

  Nie wypełniając Bożej woli czeka nas śmierć duchowa.

  Odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie : Czy kochamy Jezusa na tyle mocno, aby Mu służyć ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Boża zbroja (25.02.2020)

  2020-02-25 13:05

  W życiu chrześcijanina bardzo ważne jest umacnianie się w wierze.

  Pomagają w tym modlitwa, post, szukanie Bożego oblicza.

  Musimy być mocni i blisko naszego niebiańskiego Ojca.

  Każda myśl powinna być poddana Chrystusowi.

  Sięgajmy po Słowo Boże, które jest mieczem w naszym ręku.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos Miłującego Ojca cz.4 (23.02.2020)

  2020-02-23 12:59

  Boży głos, to głos pełen miłości, który zwraca się do ludzi, by ich korygować.

  Jeżeli zależy nam na właściwej relacji z Ojcem, musimy przestrzegać między innymi trzech aspektów: nasze wzajemne przymierze z innymi ludźmi, wybór życiowego partnera oraz przymierze w małżeństwie.

  Często my, jako chrześcijanie podchodzimy do tych aspektów zbyt delikatnie.

  Jak żyć ze sobą nawzajem?

  Czy zakładać rodzinę z osobą niewierzącą?

  Czym jest dla Boga małżeństwo?

  Posłuchajmy w tym temacie rozważań Księgi Malachiasza.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Śliwka - Módlcie się bez przestanku cz. 2 (18.02.2020)

  2020-02-18 12:53

  Modlitwa chrześcijanina powinna być skoncentrowana na celu.

  Nie możemy ustawać w modlitwie, tylko dążyć do wytrwałości, nieustępliwości i gorliwości.

  Pamiętajmy, że "wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego".

  Pan Jezus oczekuje od nas posłuszeństwa, takiego samego, jakim wykazał się, idąc na krzyż Golgoty.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Gotowość na przyjście Pana (16.02.2020)

  2020-02-16 22:24

  Cały kościół powinien być przygotowany na przyjście Pana Jezusa..

  Jako chrześcijanie powinniśmy wydawać owoc godny upamiętania.

  Kiedy przyjdzie Pan, objawi się w pełni.

  Dla przygotowanych ludzi będzie to dzień, który przyniesie im ulgę, uwolnienie od ziemskich utrapień.

  Czasu nie zostało dużo, dlatego przygotujmy się i prośmy Boga, aby nam objawił, czy idziemy dobrą drogą.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Popławski - Pycha Życia (11.02.2020)

  2020-02-11 22:13

  Pycha to pokładanie ufności w pewnych sferach naszego życia.

  Często polegamy na własnej sile, sprawiedliwości, czy też mądrości.

  Jako chrześcijanie powinniśmy w pokorze przychodzić przed Boży tron, być blisko Pana, a także pełni zaufania poddawać się Jego woli.

  Nie porównujmy się nigdy z innym człowiekiem.

  Jeżeli chcemy się do kogoś przyrównywać, to tylko do Jezusa Chrystusa.

  Obejrzyj ,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos Miłującego Ojca cz. 3 (09.02.2020)

  2020-02-09 19:15

  Bóg w swojej miłości przygotował dla nas przymierze, ale to od nas zależy czy chcemy je przyjąć wraz z Bożym błogosławieństwem tu na ziemi i życiem wiecznym z Nim.

  Możemy też odrzucić to przymierze nie wchodząc w nie, niestety konsekwencje tego będą dla nas drastyczne.

  Dlatego dziś jeśli głos Boży słyszymy, nie zatwardzajmy serc naszych i wejdźmy w przymierze z Bogiem, abyśmy zostali uratowani od wiecznej śmierci.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Raszka - Przeszkody w słuchaniu Bożego głosu (04.02.2020)

  2020-02-04 19:07

  Bóg pragnie komunikować się z nami każdego dnia.

  Mówi do nas na różne sposoby, tylko czy my jesteśmy nastawieni na słuchanie Bożego głosu?

  Czy w natłoku codziennych spraw i obowiązków znajdujemy czas, aby się wyciszyć i wsłuchać w cichy Boży głos?

  Jakie przeszkody mogą stać na drodze, aby usłyszeć to, co Pan chce nam powiedzieć ?

  Posłuchajmy…

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos Miłującego Ojca cz. 2 (02.02.2020)

  2020-02-02 19:02

  Księga Malachiasza skłania do zastanowienia się nad relacją, jaka łączy nas z Panem.

  Czy służymy Mu całym sercem, a może codzienność z Bogiem zamienia się w smutną rutynę?

  Pan zawsze widzi nasze serce, dlatego nie podoba Mu się, gdy robimy coś mechanicznie.

  Oddaj Bogu to, co najcenniejsze ze swojego życia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Bóg chce mieć nas dla siebie (26.01.2020)

  2020-01-26 18:26

  Często zdarza się, że jako wierzący ludzie potrafimy prosić, lecz nie umiemy przyjąć.

  Odchodzimy, nie poświęcamy Bogu czasu.

  Jednakże On w swej łasce pragnie nas obdarowywać.

  Niebiańskiemu Ojcu zależy na swoich dzieciach, zazdrośnie chce mieć nas tylko dla siebie.

  Powinniśmy być gorliwi w modlitwie, a także podporządkować naszego ducha, duszę oraz ciało Bogu.

  Spędźmy z Nim czas, zasiądźmy do stołu, przyjmijmy Jego obfitość.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Doświadczenia w życiu chrześcijanina (21.01.2020)

  2020-01-21 18:10

  Doświadczenia udoskonalają naszą wiarę, uczą cierpliwości, otwierają oczy na Boga.

  Jednakże nie mają one na celu środka wychowawczego - nie powinny nas korygować.

  Nie czekajmy na to, by Bóg upomniał się o relację z nami w sposób ostry.

  Trwajmy w Jego obecności i rozkoszujmy się Panem każdego dnia.

  Obejrzyj,posłuchaj...