Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Wrzecionko - Na drodze do Nieba cz. 12 - Podnieść głowę (26.07.2020)

  2020-07-26 21:00

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.XII, Podnieść głowę

  Na drodze do nieba jest zaopatrzenie z ręki Tego, który nas prowadzi.

  Biblijną prawdą jest to, że droga do ziemi obiecanej prowadzi przez pustynię, na której jest Bóg.

  Problemem jest to na czym skupiamy swoją uwagę na Bogu czy kłopotach?

  Test pustyni obnaża to, co jest w nas jeszcze nie przemienionego.

  Będąc na pustyni to doskonały moment, aby coś zmienić w swoim życiu.

  Podnieśmy głowę w naszych problemach, skupmy się na Bogu, bo On daje najlepsze rozwiązanie i odpoczynek od trudu.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Na drodze do Nieba cz. 11 - Nie przesuwaj granic (19.07.2020)

  2020-07-19 20:53

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.XI,Nie przesuwaj granic

  Na ile ten świat kocham, a na ile go nienawidzę?

  Na ile ten świat mnie nienawidzi, a na ile się ze mną brata?

  Posłuchajmy co na ten temat mówi Słowo Boże i odpowiedzmy sobie szczerze, czy stosujemy się do Bożych standardów czy może przesuwamy granice...?

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • S. Popławski - Na drodze do Nieba cz. 10- Gotowość (12.07.2020)

  2020-07-12 20:32

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.X, Gotowość

  Słowo Boże nieustanie przypomina nam, abyśmy byli gotowi na spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

  Naszym zadaniem jest być gotowymi w każdym czasie do głoszenia ewangelii z miłością do Boga i ludzi, pragnąc powiększenia się Bożego Królestwa, mając tym samym świadomość, że to poselstwo jest wciąż aktualne dla mnie i całego kościoła.

  Bożym pragnieniem jest, aby nikt nie zginął, ale doszedł do opamiętania i poznania prawdy.

  Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale zbawienia każdego człowieka.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Śliwka -Na drodze do Nieba cz. 9- Zapal silnik wiary (05.07.2020)

  2020-07-05 20:25

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.IX,Zapal silnik wiary

  W życiu każdego człowieka potrzebna jest wiara, to ona kieruje naszym życiem.

  To w co wierzymy decyduje o tym jak postępujemy.

  Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

  Jest ona wynikiem poznania i doświadczenia miłości Boga.

  Kiedy Pan Jezus Chrystus powróci na ziemię czy znajdzie w nas wiarę?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • L. Sikora - Budowanie Bożego Królestwa ( 30.06.2020)

  2020-06-30 22:44

  Jako ludzie wierzący powinniśmy myśleć w kategorii budowania Bożego Królestwa.

  Dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy możliwość wchodzić w relacje z Ojcem.

  Demonstrujemy światu atrybuty Bożego Królestwa.

  Nasze życie duchowe powinno być widoczne dla innych ludzi.

  Bożą wolą jest to, aby Jego królestwo się rozszerzało.

  Myślmy w kategorii Bożego Słowa i realizujmy wolę naszego Stwórcy.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Na drodze do Nieba cz. 8 - Moc krwi Jezusa (28.06.2020)

  2020-06-28 22:36

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.VIII, Moc krwi Jezusa

  Żyjemy w czasach ostatecznych i przyjście naszego Pana jest blisko.

  Jedynym sposobem oczyszczenia z naszych grzechów i przygotowania na to spotkanie jest najświętsza moc krwi Jezusa Chrystusa.

  Tylko ona ma moc uwolnić nas od grzechów, uzdrowić i zbawić nas od wiecznej śmierci.

  Syn Boży dobrowolnie oddał życie za każdego z nas, aby nas uratować, ale to od nas zależy czy przyjmiemy ten dar łaski i obmyjemy nasze życie w Jego drogocennej krwi i będziemy prowadzić uświęcone, oddzielone od grzechów życie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Raszka - Modlitwa za rządzących (23.06.2020)

  2020-06-23 22:28

  Boża wolą jest, byśmy modlili się, zanosili błagania za rządzących.

  To Boża łaska, gdy możemy mieszkać w kraju, w którym władza jest stabilna i przychylna.

  Modlitwa ta powinna być stałym elementem naszego życia.

  Jako chrześcijanie powinniśmy mieć odpowiednią postawę, być przykładem i zachętą dla innych ludzi.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Na drodze do Nieba cz. 7- Okaż Bogu miłość (21.06.2020)

  2020-06-21 22:16

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.VII,Okaż Bogu miłość

  W nowym przymierzu Bóg okazał nam miłość posyłając na krzyż swojego jednorodzonego Syna - Pana Jezusa Chrystusa tym samym oczekuje od nas okazywania miłości Jemu i bliźnim.

  Jako chrześcijanie powinniśmy miłować nie tylko słowem lecz czynem.

  Żyjmy tak, aby wiara, miłość i czyn były widoczne w naszym życiu każdego dnia.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • S. Popławski - Źródło radości w Jezusie Chrystusie (16.06.2020)

  2020-06-16 21:50

  Radość chrześcijanina powinna wypływać z jednego prawdziwego źródła, którym jest Jezus Chrystus. Czy mamy pełnię radości?

  Jeśli będziemy koncentrować się na rzeczach, czy okolicznościach, nie osiągniemy jej.

  Musimy odwrócić swój wzrok na Jezusa i czerpać z Jego pełnej miłości łaski.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Śliwka - Na drodze do Nieba cz. 6 - Znaczenie dobrych uczynków (14.06.2020)

  2020-06-14 21:37

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.VI,Znaczenie dobrych uczynków

  Jesteśmy na drodze do Nieba i żyjąc tu na ziemi przygotowujemy się do przeprowadzki, do życia wiecznego. Słowo Boże naucza nas, abyśmy mieli ze sobą ,, bilet do nieba '' w postaci pojednania z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i ,, czysty bisior " - uczynki sprawiedliwości, owoc naszego przemienionego życia, które będą decydować o tym, kim w niebie będziemy.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Wszczepieni w Chrystusa (09.06.2020)

  2020-06-09 15:38

  Kiedy przyjęliśmy do swego życia Pana Jezusa Chrystusa, zostaliśmy wszczepieni w Niego.

  On jest krzewem winnym, a my jako latorośl, powinniśmy przylgnąć z całych sił do naszego Pana.

  Boże dzieci zostają powołane do tego, by przynosić owoc.

  Pozwólmy Bożej Obecności przepływać do naszego życia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Na drodze do Nieba cz.5 - Oddaj Bogu pokłon (07.06.2020)

  2020-06-07 19:34

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.V,Oddaj Bogu pokłon

  Jako chrześcijanie powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy znamy na tyle Boga, by oddać Mu należną chwałę?

  Czy nie zamieniliśmy chwały Bożej na ludzką?

  Czy kiedykolwiek oddaliśmy Panu pokłon?

  Dopóki nie zobaczymy Jego wielkości, nie będziemy w stanie zgiąć naszych kolan, schylić się, by oddać naszemu Stwórcy chwałę.

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Na drodze do nieba cz. 4 - Kto cie prowadzi ? (31.05.2020)

  2020-05-31 21:16

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.IV, Kto cię prowadzi

  Zatrzymajmy się i pomyślmy przez chwilę kto tak naprawdę prowadzi nas na drodze do Nieba?

  Kto jest tą siłą napędową w nas?

  Czy jest to obecność Ducha Świętego czy może nasza cielesność, własne pragnienia i żądze?

  Odpowiadając musimy być szczerzy, ponieważ od tego, kto nas prowadzi zależy nasz cel, nasza wieczność.

  Jednocześnie pamiętajmy, że Tym, który jedynie może nas uwolnić od chodzenia w ciele i trwania w grzechu jest Pan Jezus Chrystus.

  Jeszcze dziś możemy przyjść do Niego wyznając Mu swoje grzechy i poprosić o przebaczenie i uwolnienie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • R. Kołodziejski - Osobista relacja z Panem (26.05.2020)

  2020-05-26 21:10

  Boża chwała, której pragniemy, wymaga naszej desperacji, poświęcenia oraz wysiłku.

  Bóg cały czas czeka na pewne kroki wiary ze strony swoich dzieci.

  Chce byśmy byli gorący, cały czas mając w sercu tę pierwszą miłość do naszego Stwórcy.

  Nie ustawajmy w podążaniu za Panem, otwierajmy się na Bożą Obecność, wylewajmy serca przed Zbawicielem.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Na drodze do Nieba cz. 4 - Złóż Bogu ofiarę (24.05.2020)

  2020-05-24 21:03

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.III,Złóż Bogu ofiarę

  Nasze ziemskie życie jest przygotowaniem do wieczności na spotkanie z naszym Ojcem w Niebie.

  Bożym pragnieniem jest, abyśmy składali Bogu ofiarę z naszych ciał.

  Abyśmy nie upodabniali się do tego świata, ale odnawiali swój umysł podporządkowując się autorytetowi Słowa Bożego, tak, aby nasze życie podobało się Bogu.

  Bóg pragnie oczyścić nasze serce i całe życie z tego, co jest grzeszne.

  Musimy odłączyć się od świata dla Boga i przygotować na spotkanie z Królem, którym jest Jezus Chrystus!

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Popławski - Boża Łaska (19.05.2020)

  2020-05-19 18:43

  Bóg dał nam Słowo Boże i chce, abyśmy byli Jego wykonawcami.

  Czy na co dzień żyjemy w posłuszeństwie tego Słowa a może jak Jonasz uciekamy i wzbraniamy się przed wykonaniem tego, czego Bóg od nas oczekuje, ponosząc tego bolesne konsekwencje?

  Pamiętajmy, że Bóg ma dla nas najlepsze rzeczy.

  On zna naszą przyszłość, dlatego przestańmy polegać na własnym rozumie, własnej sile i we wszystkim całkowicie zaufajmy Bogu.

  Bądźmy posłuszni Bożemu Słowu i wykonujmy w posłuszeństwie to, do czego tu na ziemi nas powołał.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Na drodze do Nieba cz. II - Wyrzuć z siebie Egipt (17.05.2020)

  2020-05-17 18:33

  z cyklu:na drodze do nieba,cz.II,wyrzuć z siebie Egipt

  Każdego dnia Bóg zaprasza nas na Górę Przemienienia, czy wchodzimy tam, by rozprawić się z naszą cielesnością?

  Jaka jest nasza reakcja na Boże zaproszenie?

  A może żyjemy wygodnie blisko Boga czerpiąc tylko korzyści, ale nie na tyle blisko, by dokonać przemiany naszego życia, by poddać się przemianie serca?

  Jaka jest nasza postawa przed Bogiem?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Lutnia na wierzbie (12.05.2020)

  2020-05-12 18:16

  Czy jesteśmy świadomi tego, że moja i twoja postawa zapuszczania korzenia w Bogu ma wpływ na nas samych jak również na innych ludzi?

  Słowo Boże zachęca nas, abyśmy byli światłością dla świata i solą dla ziemi.

  Zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy obserwowani przez ludzi wokół, bądźmy świadectwem przemienionego życia i żyjmy w zgodzie z tym, co głosimy.

  Być może jesteśmy jedyną Ewangelią, którą ludzie czytają.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Na drodze do Nieba-cz.I-Szukać albo znaleźć oto jest pytanie (10.05.2020)

  2020-05-10 15:43

  z cyklu:na drodze do nieba,cz.I,szukać albo znaleźć oto jest pytanie

  Bożym pragnieniem jest zamieszkać pośród swojego ludu i mieć nieustanną relację z nami.

  A jakie jest nasze pragnienie?

  Czy szukamy Boga całym swoim sercem a znajdując Go czy poświęcamy się Jemu bez reszty?

  A może mówimy, że przecież staramy się Go znaleźć, ale wciąć żyjemy nieprzemienionym życiem.

  Może tłumaczymy się mówiąc, że zacznę zmiany... ale dopiero od jutra...

  A może szukamy Boga, ale nie zależy nam, aby Go znaleźć, bo to zmieniłoby całe nasze życie.

  Pamiętajmy, że dzisiaj jest dzień łaski, dzień zbawienia, jutro do nas nie należy.

  Może zabraknąć jutra i co wtedy?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Śliwka - Zachowany w godzinie próby (03.05.2020)

  2020-05-03 18:09

  Bóg przygotowuje swój lud na czas próby i doświadczenia.

  Zawsze wcześniej informując o tym, co ma wydarzyć się w przyszłości.

  Duch Święty objawia nam Bożą, doskonałą wolę dla naszego życia.

  Bóg chce prowadzić nas swoją drogą, która jest dla nas najlepsza.

  W Słowie Bożym mamy obietnice i pocieszenie w trudnym czasie, że Bóg zawsze będzie z nami i nigdy nas nie opuści.

  W Bożych ramionach jesteśmy bezpieczni.

  Obejrzyj,posłuchaj...