Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • W. Kulawiec - Wróć do Ojca (12.02.2017)

  2017-02-12 20:46

  Człowiek ma wolny wybór i może podejmować własne decyzje. Wszystko jest w jego rękach.

  Czy podejmujesz właściwe decyzje? Czy dokonujesz właściwego wyboru?

  Bóg czeka na ciebie, wypatruje cię. Czy oddałeś Mu już swoje życie? Czy wierzysz w Jezusa, masz z Nim relację?

  Jeśli nie, to nie czekaj dłużej, teraz jest ten moment, skorzystaj z Bożej łaski, nie zatwardzaj swojego serca. Jezus da ci ukojenie.

  Posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Dary Ducha: pastor i prorok (07.02.2017)

  2017-02-07 15:20

  Pastor to osoba dojrzała duchowo, pasterz, doglądający. Jest odpowiedzialny za lokalną wspólnotę wierzących i powoływanie starszych zboru.

  Prorok z urzędu to powołany przez Pana natchniony kaznodzieja.

  Posłuchaj...
 • M. Kamiński - Bóg powołuje cię imiennie (05.02.2017)

  2017-02-05 15:04

  Masz imię i Bóg je zna. Czekają na ciebie Boże plany, dzieła, które Bóg włożył w twoje życie najprawdopodobniej zanim się jeszcze urodziłeś.

  Czy pójdziesz w 100% za Bogiem?

  Jezus cię wzywa i czyni wszystko, aby wykonała się Jego wola w twoim życiu. Jeśli pójdziesz za Panem, wykonasz Bożą wolę, będzie ci towarzyszyła Boża obecność. Pan będzie twoją nagrodą. Jeśli będziesz posłuszny Bożemu powołaniu, wykonasz zadanie, które masz do zrobienia tu na ziemi, Pan powoła cię pewnego dnia do swojej chwały i powie "dobrze, sługo dobry i wierny".

  Nie lekceważ więc Bożego powołania.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Dary (31.01.2017)

  2017-01-31 23:23

  Nowy Testament mówi o różnych dawcach i darach.

  Darami danymi przez Pana Kościołowi są: apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy i nauczyciele. Są oni filarami Kościoła, ich rola jest bardzo ważna. Są Bożymi kanałami, tworzą wzorce, pomagają osiągnąć dojrzałość, często ożywienie duchowe zaczyna się od nich.

  Posłuchaj...
 • B. Raszka - Moc zachęty (29.01.2017)

  2017-01-29 23:12
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Powołanie, cz. 2 (24.01.2017)

  2017-01-24 23:08

  Bóg może się nami posłużyć niezależnie od naszych przodków.

  Jeśli widzimy jakiś problem, stańmy w wyłomie, bo to Bóg powierza nam odpowiedzialność za jego rozwiązanie. Świadomość problemu jest głosem Bożym.

  Zapragnij w sercu, by wejść w wyłom, postaw się Bogu do dyspozycji. Bez poruszenia serca trudno byłoby podjąć jakieś działania.

  Posłuchaj...
 • D. Zajonc - Historia świata słowami przypowieści (22.01.2017)

  2017-01-22 22:57

  W przypowieściach Bóg zawarł historię świata.

  Począwszy od okresu pierwszych ludzi przez okres Izraela aż do dnia dzisiejszego Bóg zachęca do relacji z Nim.

  Z Bożego Słowa wiemy, że jedyną drogą do Ojca jest Jezus. On jest kamieniem węgielnym, ma moc stawić nas nieskalanymi przed Bożym tronem. Krew Jezusa, która lała się na krzyżu, wybiela każdą skazę. Nie ma innego ratunku dla ludzi, jak tylko w krwi Baranka Bożego.

  Czy wyprałeś już swoje szaty w Jego krwi?

  Posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Powołanie, cz. 1 (17.01.2017)

  2017-01-17 22:41

  Powołanie jest bardzo ważne, od niego zależy namaszczenie.

  Gdy Bóg powołuje do jakiegoś zadania, jednocześnie uzdalnia i namaszcza.

  W Biblii nie ma dwóch identycznych powołań, Bóg powołuje w różny sposób.

  Posłuchaj...
 • L. Wrzecionko - Pokój Bożą wolą dla naszego życia (15.01.2017)

  2017-01-15 22:28

  Strach, lęk, niepokój - to słowa, które wydają się być synonimami. Jednak lęk jest szczególną odmianą tych negatywnych emocji, bowiem wiąże się z przewidywaniem tego, co może się stać.

  Pan Bóg nie chce, abyśmy żyli w lęku. Jego przeznaczeniem dla naszego życia jest pokój.

  Co zatem zrobić, aby go osiągnąć?

  Kaznodzieja podaje 3 praktyczne sposoby na życie z dala od lęku.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Wzrastanie w namaszczeniu (10.01.2017)

  2017-01-10 22:09

  Jeśli chcemy wzrastać w namaszczeniu i być pełni Ducha, prowadźmy święte życie, unikajmy grzechu, oczyszczajmy się, żyjmy w bojaźni Pańskiej. Wtedy będziemy używani do celów zaszczytnych przez Jezusa.

  Posłuchaj...
 • D. Zajonc - Kościół musi być jak Issacharyci - znawcy czasów (08.01.2017)

  2017-01-08 21:56

  Przełom roku kojarzy się z pokonaniem kolejnego okrążenia.

  Kościół także "biegnie", pokonuje wiele okrążeń, w oddali widzi metę.

  Jak jednak rozłożyć siły, aby dobiec do wyznaczonego celu?

  Świadomy chrześcijanin powinien rozróżniać czas, w jakim żyje, a bez wątpienia są to czasy ostateczne. 2 list do Tymoteusza ostrzega nas przed przyjmowaniem pozoru pobożności w zamian za prawdziwą pobożność, która rodzi się z wiary. Stwarzanie pozorów jest zaprzeczeniem mocy Bożej.

  Musimy zadać sobie jedno z podstawowych pytań: Czy nie mylimy się, mówiąc o sobie "chrześcijanin"?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Namaszczenie i powołanie, cz.1 (03.01.2017)

  2017-01-03 21:39

  Namaszczenie jest dla ogółu dzieci Bożych. Już uczniowie nazywani byli namaszczonymi - pomazańcami. Dziś każde dziecko Boże może przyjąć namaszczenie, Biblia zachęca, abyśmy zabiegali o nie.

  Kiedy spływa na nas namaszczenie, przemienia się nasze życie i charakter. Nic nie może zastąpić prawdziwego namaszczenia Ducha.

  Posłuchaj...