Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • J. Kenig - Język (27.05.2018)

  2018-05-27 23:31

  Słowa, które wypowiadamy pod czyimś adresem i które słyszymy na swój temat mają duży wpływ na nasze otoczenie i na nasze życie. Każde słowo ma znaczenie. Język ma moc by budować drugiego człowieka, zachęcać i okazywać miłość, ale również wyśmiewać, obrażać, oceniać i krytykować.

  Często możemy utożsamiać się z wypowiadanymi słowami na nasz temat, co może spowodować utratę poczucia własnej wartości.

  Warto więc zastanowić się nad wypowiadanymi słowami i zacząć kontrolować to, co mówimy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Nauczanie o Duchu Świętym i nie tylko (22.05.2018)

  2018-05-22 23:25

  Biblijnie wierzący chrześcijanin oddający życie Jezusowi Chrystusowi pozwala Duchowi Świętemu zmienić swój charakter, dotychczasowy sposób myślenia i postępowania. Poddaje się działaniu Ducha Świętego każdego dnia i dąży do uświęcenia.

  Jaką rolę w naszym życiu pełni Duch Święty?

  Posłuchajmy…

  Obejrzyj, posłuchaj...

 • D. Heczko - Znak bestii - Znak samolubstwa (20.05.2018)

  2018-05-20 23:07

  Egoizm, pycha, chciwość to cechy, które mogą doprowadzić człowieka do ruiny duchowej. Chęć posiadania, bogacenia się i gromadzenia dóbr materialnych jest tak powszechna, że często nie starcza nam już czasu na relacje z naszym Ojcem. Ten świat pobudza "starego człowieka" do pożądania ciągle nowych rzeczy, które tak naprawdę szczęścia nam nie dają. Jezus ostrzega nas, abyśmy wystrzegali się wszelkiej chciwości i nie gromadzili skarbów na ziemi, lecz w niebie, gdzie mają prawdziwą wartość.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz. 4: Sprawiedliwość Boga (15.05.2018)

  2018-05-15 22:52

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 4

  Poczucie naszej, ludzkiej sprawiedliwości jest o wiele niższe, niż poczucie i poznanie sprawiedliwości naszego Ojca, który jest w Niebie. On ma pełne zrozumienie naszego życia, podczas gdy nasze pojmowanie jest tylko cząstkowe.

  Mamy prawo niejednokrotnie nie rozumieć sprawiedliwości Bożej, ale musimy zrozumieć, że Boża sprawiedliwość jest doskonała, mająca wiele płaszczyzn i motywów. Jako ludzie patrzymy przez pryzmat naszego życia, szukając własnej sprawiedliwości, natomiast Bóg patrzy głębiej i potrafi przewidzieć konsekwencje.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Skarby ukryte w Niebie (13.05.2018)

  2018-05-13 22:45

  W sercu każdego człowieka jest miejsce, które powinien wypełnić Bóg, nasz Stwórca i Ojciec. Jeżeli nie dopuszczamy do siebie Boga, to miejsce wówczas zapełniamy różnymi rzeczami materialnymi, które z czasem ulegają zniszczeniu

  Słowo Boże zachęca nas, by skupiać się na rzeczach, które są trwałe, i na tym, co ma wieczną wartość w oczach Bożych.

  A w czym ty pokładasz swoją nadzieję?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz. 3b: Boża powszechna łaska (08.05.2018)

  2018-05-08 22:33

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 3b

  Słowo Boże naucza nas, abyśmy całą swoją ufność położyli w łasce Jezusa Chrystusa, a nie w naszych zdolnościach i uczynkach.

  Wobec tego zadajmy sobie pytanie, w czym my, chrześcijanie, pokładamy swoją nadzieję?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz.3: Boża łaska (6.05.2018)

  2018-05-06 22:27

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 3

  Prawdziwy chrześcijanin powinien być w pełni świadomy swoich grzechów i złożyć całą swoją nadzieję w łasce Chrystusa. Nie powinien pokładać nadziei w sobie i w swoich uczynkach, lecz całkowicie zaufać Jezusowi i dziełu zbawienia dokonanemu na krzyżu Golgoty. Nie jest możliwe, aby ktokolwiek z nas mógł sobie na nią zapracować czy zasłużyć.

  Ale łaska jest Bożym darem dla każdego człowieka.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz.2: Wszechobecność Boga (29.04.2018)

  2018-04-29 22:20

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 2

  Czasami ludziom trudno jest uwierzyć w to, że Bóg jest obecny wszędzie. Musimy jednak pamiętać, że dla Boga nie ma żadnych granic i barier. Bóg nie ma określonego miejsca bytowania, nic Go nie ogranicza i nikt nie jest w stanie Boga ogarnąć.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • L. Mocha - Relacja z podróży misyjnej do Indii (24.04.2018)

  2018-04-24 22:03

  Dobra nowina o Bożym Królestwie będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo wszystkim narodom - i wtedy nadejdzie koniec.

 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz.1: Atrybuty Boga (22.04.2018)

  2018-04-22 21:39

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 1

  W obecnych czasach człowiek stworzył w swoim sercu Boga na swój obraz, na swoje podobieństwo, tym samym odwracając się od prawdziwego Boga.

  Bóg milczy, nie przychodzi z karą, a człowiek nadal przesuwa granicę i uznaje Boże milczenie za aprobatę. Nic bardziej mylnego. Człowiek musi uznać świętość Boga i w pokorze skłonić kolana przed Nim, swoim Stwórcą. Musi przyjąć Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, aby mieć zbawienie i życie wieczne.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Ewangelia - Dobra Nowina (17.04.2018)

  2018-04-17 14:04

  Ten świat ginie nie znając Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Bóg potrzebuje robotników takich jak ty i ja. Posyła nas między ludzi, abyśmy dzielili się z nimi dobrą nowiną. Mówi o żniwie, które musi być zebrane dzisiaj.

  Prośmy Jezusa, aby nas wyposażył i abyśmy wsłuchawszy się w głos Ducha Świętego, byli użytecznym narzędziami w rękach Pana każdego dnia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Raszka - Dziedzictwo (15.04.2018)

  2018-04-15 13:54

  Nasz stosunek do dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie, czyli do tego wszystkiego, co przysługuje nam z tytułu bycia dziećmi Bożymi, może okazać się rozstrzygający w kwestii Bożego upodobania nad naszym życiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • W. Hanks - Wiara (10.04.2018)

  2018-04-10 13:46

  Biblijnymi bohaterami wiary byli zwykli ludzie, tacy sami jak ty i ja. Co więc my możemy uczynić, aby nasze życie miało wpływ na wieczność? Czy jest możliwe, aby Bóg użył ciebie i mnie w dniach obecnych, w których przyszło nam żyć?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Królestwo Boże (08.04.2018)

  2018-04-08 13:35

  Stańmy dziś przed lustrem Słowa Bożego i przyjrzyjmy się uważnie czy nasze życie jest takie, o jakim mówi Pan Jezus? Czy najważniejszą rzeczą dla nas jest głoszenie Królestwa Bożego? Czy priorytetem jest niesienie ludziom Ewangelii czyli dobrej nowiny o życiu wiecznym z Bogiem?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Od Getsemane do zmartwychwstania (03.04.2018)

  2018-04-03 13:26

  Jezus poszedł na krzyż dobrowolnie w posłuszeństwie, aby wypełnić wolę Ojca i zbawić świat. Jego ofiara była absolutnie wyjątkowa. On poniósł grzechy całego świata, będąc przy tym opuszczonym przez Ojca.

  Jezus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie , odnowił naszą relację z Bogiem Ojcem. Czy pamiętamy o tym każdego dnia?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Realność zmartwychwstania (01.04.2018)

  2018-04-01 13:13

  Po śmierci Jezus objawił się swoim uczniom i tym, którzy Go szukali, kochali i za Nim tęsknili.

  Dziś wielu ludzi chce widzieć dowody, a potem mówią, że uwierzą, podczas gdy Bóg działa odwrotnie. On chce naszej wiary, zaufania, aby nasze serca były poruszone, a zobaczymy Zmartwychwstałego Jezusa. Jeżeli naprawdę wierzysz, będziesz oglądał Boga i realne dowody na to, że On żyje i jest prawdziwy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Dzieło zbawienia dokonane na krzyżu (30.03.2018)

  2018-03-30 20:46

  Nie ma większej miłości niż ta, jaką okazał Jezus umierając za każdego z nas na krzyżu.

  Czy miłość płynąca z krzyża dotyka Twoje serce? Czy poznałeś tę Miłość osobiście? Doświadczyłeś przebaczenia grzechów i pojednania z Bogiem?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Znaczenie i funkcje krwi Pana Jezusa Chrystusa (27.03.2018)

  2018-03-27 20:31

  Najważniejszym w życiu chrześcijanina powinien być krzyż Golgoty i moc przelanej krwi Jezusa Chrystusa. To, aby one były w centrum kościoła i przyciągały ludzi do Boga. Krew Chrystusa daje nam autorytet nad mocami ciemności, nad wszelką słabością, chorobą i atakami przeciwnika. To ona oczyszcza nas z grzechów, uświęca i dzięki niej możemy śmiało stanąć usprawiedliwionymi przed Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Uzdrowienie (25.03.2018)

  2018-03-25 20:23

  Bóg ma moc rozprawić się z kajdanami grzechu i z każdym przekleństwem, ale również z jego konsekwencjami w postaci choroby, zniewolenia, depresji, odrzucenia czy myśli samobójczych.

  Jezus czeka, abyśmy przyszli pod krzyż i wiary spojrzenie skierowali na Niego, bo chce oczyścić nasze serce i uzdrowić nasze ciało.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Uwielbianie (18.03.2018)

  2018-03-18 21:10

  Uwielbienie to czas, kiedy skupiamy całą naszą uwagę na Jezusie. Koncentrujemy się na oddawaniu Bogu chwały, czci i dziękczynienia. Jest to uświadomienie sobie prawd dotyczących Boga i z tą świadomością wypowiadanie tych słów. Zwiastowanie Słowa Bożego, modlitwa, śpiew, świadectwo również są częścią uwielbienia.

  Pamiętajmy jednak, abyśmy naszego uwielbienia nie opierali na różnego rodzaju bodźcach pobudzających emocje tj. światła, dym, które zagłuszają i zasłaniają prawdziwy sens uwielbienia.

  To czego Bóg pragnie, to widzieć nasze szczere serca otwarte przed Nim.

  Obejrzyj, posłuchaj...