Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • A. Szczyrba - Przymierze (12.08.2018)

  2018-08-12 20:34

  Niejednokrotnie Bóg mówi do nas o prowadzeniu życia w świętości. Wzywa nas, abyśmy z bojaźnią i z drżeniem sprawowali swoje zbawienie. Z miłości do człowieka ostrzega nas, abyśmy skupiali się całkowicie na Bożym Słowie, aby uniknąć konsekwencji niewłaściwych wyborów w życiu.

  Pamiętajmy o tym, że jesteśmy związani z Bogiem nieodwracalnym przymierzem. Jego plan zbawienia nigdy się nie zmienił. Bóg zawsze dotrzymuje danego Słowa, dlatego bądźmy Mu posłuszni we wszystkim, abyśmy to przymierze w pełni zachowali.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XX - Cudzołóstwo w sercu, cz. II (07.08.2018)

  2018-08-07 21:18

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XX

  Zbawienie i życie wieczne powinno być dla nas priorytetem i nie powinniśmy niczego innego stawiać przed nimi.

  Jezus mówi nam o ogromnej przewadze wartości duszy nad jakąkolwiek przyjemnością. Podkreśla, abyśmy nie tracili z oczu celu naszej ziemskiej pielgrzymki i abyśmy myśleli o tym, co w górze. Pokazuje jak odcinać grzech i uśmiercić własne pożądliwości. Uczy nas, aby sprawy nieba były ważniejsze od tych ziemskich, bo cóż nam pomoże jeśli cały świat pozyskamy, a na wieki stracimy swoją duszę?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Nagroda w Niebie (05.08.2018)

  2018-08-05 13:11

  W Słowie Bożym nasze życie przyrównane jest do biegu, który powinien być skoncentrowany na mecie, nagrodzie, w miejscu gdzie spotkamy twarzą w twarz Chrystusa i przed którym zdamy sprawę z naszego życia i owoców, które wydawaliśmy. Ponieważ zostaliśmy powołani do czynienia dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili i tu na ziemi mogli wykonywać dla Pana pracę, za którą otrzymamy nagrodę. Czy to będzie pochwała czy nagana - sami o tym teraz decydujemy. Dlatego wykorzystajmy dobrze czas, w którym żyjemy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XIX - Cudzołóstwo w sercu, cz. 1 (31.07.2018)

  2018-07-31 20:51

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XIX

  Grzech jest pięknie zapakowanym prezentem, miłym dla oczu, ale w środku kryje śmierć. Choćby wydawał nam się bardzo atrakcyjny i przyjemny, za wszelką cenę powinniśmy się go pozbyć, bez względu na koszty i ból, jaki nam to sprawi. Pożądliwość jest chorobą serca, dlatego, jeżeli jej nie porzucimy, to ona rozprawi się z nami. Biblia mówi, żebyśmy mieli w nienawiści każdy grzech, bo tylko wtedy, gdy go znienawidzimy, z Bożą pomocą możemy się go pozbyć.

  Pamiętajmy, że Jezus umierał na krzyżu, byśmy byli wolni od każdego grzechu!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Boży Pokój (29.07.2018)

  2018-07-29 12:54

  Droga do Bożego pokoju prowadzi przez opamiętanie, pokutę i odwrócenie od grzechu. Uznanie ofiary Jezusa na krzyżu jako doskonałej i wystarczającej do zbawienia każdego człowieka. Trwanie w relacji z Nim poprzez studiowanie Słowa Bożego, wprowadzanie Go w czyn i poddawanie ciągłemu procesowi uświęcania.

  A nasze życie niech będzie żywym świadectwem dla ludzi, aby widzieli w nas przemienione serce i aby oni również zechcieli pójść za Jezusem.

  Wówczas pokój Boży przekraczający najśmielsze ludzkie wyobrażenia opanuje nasze serca i myśli.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XVIII - Zabójstwo w sercu cz. 2 (24.07.2018)

  2018-07-24 12:45

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XVIII

  Zabicie kogoś nożem czy zwrócenie się przeciwko komuś w gniewie jest przejawem tej samej choroby. Bóg stawia tutaj znak równości. On patrzy na nasze motywacje i myśli serca. Zabójstwem jest każde działanie, każda myśl i każde słowo, które spowoduje świadome zaszkodzenie i zniszczenie drugiej osoby. Prędzej czy później poniesiemy tego konsekwencje.

  Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Posłuchajmy…

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XVII - Przebaczenie - zabójstwo w sercu, cz. 1 (22.07.2018)

  2018-07-22 17:35

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XVIII

  Nieprzebaczenie, chowanie urazy, niechęć do drugiego człowieka, to bomba z opóźnionym zapłonem - nigdy nie wiesz, kiedy wybuchnie.

  Natomiast przebaczenie, pojednanie, odbudowa relacji według Bożego Słowa jest koniecznością dla naszego uwolnienia.

  Od nas samych zależy, jakiego wyboru dokonamy i jakie konsekwencje nas dosięgną.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Kazanie na górze, cz.XVI - Sześć kontrowersyjnych obrazów Jezusa (17.07.2018)

  2018-07-17 17:21

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XVI

  Jezus przyszedł na ziemię założyć królestwo łaski i zbawienia. Jego celem było ukazanie prawdziwej intencji i sensu danego prawa. Skorygowanie fałszywego nauczania faryzeuszy. Nawiązanie relacji z człowiekiem i patrzenie w głąb jego serca.

  Czy motywacje naszego postępowania podobają się Bogu?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • L. Wrzecionko - Boże prawo siewu i zbioru (15.07.2018)

  2018-07-15 17:18

  Bóg ustanowił prawa na ziemi, których nikt nie może zmienić, On sam też ich nie zmienia.

  Prawo siewu i zbioru ma szerokie i głębokie zastosowanie w naszym duchowym życiu. Siejemy i jesteśmy obsiewani wszyscy, czy tego chcemy czy nie chcemy... Siejemy swoimi słowami i czynami, które prędzej czy później wydają swój owoc.

  Warto zastanowić się nad tym, czy nie zbieramy teraz plonu zasianego przez nas kiedyś w przeszłości. Czy to są dobre czy złe owoce - sami rozsądźmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Popławski - Anioł Pański (10.07.2018)

  2018-07-10 17:03

  Wielokrotnie i różnymi sposobami Bóg do nas przemawia...

  Tym razem napomina nas przez Anioła i wzywa do opamiętania i pokuty. Ostrzega nas, abyśmy odwrócili się od swoich złych dróg i szukali Bożego oblicza. Woła, żebyśmy usunęli obcych bogów spośród siebie i odwrócili się od bałwochwalstwa.

  Pytanie tylko czy my Go słyszymy? Czy chcemy cokolwiek zmienić w swoim życiu? Czy żałujemy swoich grzechów?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Nasza postawa w czasach ostatecznych (8.07.2018)

  2018-07-08 16:58

  Biblia wielokrotnie zachęca nas a zarazem ostrzega, abyśmy żyli życiem świętym i nie dali wciągnąć się w wir tego świata. Abyśmy nie poświęcali się rzeczom znikomym, które przemijają, ale dzielili się z innymi ludźmi ewangelią. Naszym przeznaczeniem jest to, aby nie zatrzymywać się i nie skupiać na sobie, ale kontynuować dzieło budowania arki Bożego Królestwa wskazując na ratunek w Chrystusie.

  Dobrze wykorzystajmy darowany nam przez Boga czas.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • P. Haroon - Wszystkie troski złóżcie na Niego (3.07.2018)

  2018-07-03 16:52

  Może dziś stoisz w obliczu jakiegoś problemu? Zmagasz się z chorobą lub potrzebujesz uwolnienia? Być może poszukujesz pracy, albo jesteś z innego powodu nieszczęśliwy?

  Wiedz, że jest Ktoś, kto może Ci pomóc. Idź pod krzyż Jezusa Chrystusa i otwórz przed Nim swe serce. Oddaj Mu swoje troski i problemy a On naprawi i uzdrowi to, co zepsute i chore.

  Zaufaj Jezusowi!

  Posłuchaj...
 • B. Raszka - Boża dobroć (01.07.2018)

  2018-07-01 23:07

  Tylko Bóg potrafi zaspokoić wszystkie najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, zwłaszcza pragnienie miłości, prawdy i piękna.

  Przyczyna Bożej dobroci tkwi w Nim samym. To z Niego wypływa wszelkie dobro, którym obdarza nas każdego dnia. Czy dostrzegamy i doceniamy je na co dzień? Czy nasze serca są wdzięczne za liczne błogosławieństwa z niebios?

  Posłuchaj...
 • D. Heczko - Poczucie własnej wartości - nasza wartość w Bogu (26.06.2018)

  2018-06-26 23:00

  Poczucie własnej wartości powinniśmy budować poprzez właściwą relację z Bogiem, wiedząc, że jesteśmy wartościowi ze względu na cenę, jaką zapłacił za nas Jezus na krzyżu. Przeglądając się w lustrze Bożego Słowa możemy zobaczyć czy jesteśmy kobietami i mężczyznami według Bożego serca.

  Czy nasza postawa względem siebie jest taka, o jakiej mówił Pan Jezus?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Kenig - Radość (24.06.2018)

  2018-06-24 22:44

  Jednym z przywilejów każdego chrześcijanina jest to, że zawsze może się radować. Nowy Testament ponad stukrotnie mówi o radości u chrześcijan, więc jest to niezwykle ważne.

  W świetle różnych problemów, z którymi zmagamy się na co dzień, powyższe słowa mogą wydawać się być nierealne. A jednak ponieważ uznajemy, że to, co mówi Biblia, jest prawdą, musimy się z nimi zgodzić.

  A powodów do radości mamy wiele.

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Raszka - Pokora (17.06.2018)

  2018-06-17 22:39

  Pokora biblijna jest świadomością tego, kim naprawdę jestem. Jest uznaniem w prawdzie swoich słabych i mocnych stron charakteru i relacji z ludźmi i z Bogiem.

  Wobec innych pokora nie wywyższa się nad nich, a wobec Pana kieruje się miłością i synowską bojaźnią.

  Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że pycha jest przyczyną każdego grzechu a każdy grzech jest skutkiem pychy?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Marcol - Służba wśród Romów na Słowacji (12.06.2018)

  2018-06-12 22:15

  Romowie opuścili Indie w XI wieku, natomiast do Europy przybyli w XIII-XIV wieku. Często pogardzani, odrzucani i prześladowani, w czasie wojny byli przeznaczeni na zagładę. Podobny los dzielą z Żydami, którzy byli i nadal są pogardzani wśród narodów.

  W ostatnich 30 latach wielu Romów uwierzyło w Pana Jezusa i teraz oni sami głoszą ewangelię. Choć przez ludzi są często odrzucani, widać, że Bóg wychodzi im naprzeciw i przemawia do nich językiem ich serca.

  Biblijna prawda o tym, że będzie głoszona ewangelia na świadectwo innym narodom, wypełnia się na naszych oczach.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Idź i nie grzesz więcej (10.06.2018)

  2018-06-10 21:55

  Słowa Pana Jezusa mają nam wiele do przekazania. Przede wszystkim są zachętą do tego, abyśmy w pokorze przyszli do Niego i szczerze wyznali swoje grzechy, abyśmy żałowali swoich złych czynów, a odchodząc więcej już ich nie popełniali.

  Bóg zna doskonale nasze serca i wie co na ich dnie skrywamy. Pytanie tylko czy jesteśmy w stanie wyznać je szczerze przed Nim i czy żałujemy ich popełnienia?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Lativ - Prześladowania a nasza postawa (05.06.2018)

  2018-06-05 14:00

  Biblia zachęca nas, abyśmy modlili się o tych ludzi, którzy są prześladowani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, jak również o tych, którzy ich prześladują, abyśmy ich błogosławili.

  Czy zdajemy sobie sprawę z tego w jakim kraju żyjemy? Czy jesteśmy wdzięczni za wolność i pokój jaki mamy? Czy dziękujemy Bogu za możliwość czytania Słowa Bożego i nie ponoszenie za to śmierci?

  Czy to robimy?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • P. Płecha - Szukając Boga (03.06.2018)

  2018-06-03 13:40

  Chrześcijaństwo to relacja z żywym Bogiem. To nasz czas poświęcony na czytanie i rozważanie Słowa Bożego poprzez wsłuchiwanie się w cichy Boży głos. To także czas spędzony na modlitwie i uwielbianiu Pana, bo przecież Bóg mieszka w chwałach swego ludu.

  Jeżeli mówimy, że kochamy Jezusa to znaczy, że lubimy spędzać z Nim czas. Tak jest z miłością.

  Niestety żyjemy zbyt intensywnie, często jesteśmy zajęci ogromem codziennych obowiązków, ale to od nas samych zależy czy zdyscyplinujemy swoje duchowe życie i uporządkujemy priorytety.

  Posłuchaj...