Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • R. Gaweł - Nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie (11.11.2018)

  2018-11-11 20:06

  Słowo Boże uczy nas, że zbawienie pochodzi od Żydów. To właśnie z tego narodu wywiódł Bóg Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa, którego Żydzi odrzucili, abyśmy jako poganie mogli być wszczepieni do Drzewa Oliwnego, aby mieć udział w zbawieniu, które przygotował Bóg od początku świata dla każdego człowieka. Na krzyżu Chrystus zniweczył mur nieprzyjaźni pomiędzy Żydami i poganami, aby połączyć nas w jeden Kościół, którego Sam jest fundamentem.

  Naszym zadaniem jest błogosławić naród Izraelski i modlić się, aby poznali oni drogę zbawienia i pojednali się z Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XXII - Małżeństwa i rozwody, cz. 2 (06.11.2018)

  2018-11-06 11:55

  z cyklu: Kazanie na górze, cz.XXII

  Rozwód jest tragedią, osobistym dramatem całej rodziny. Dlatego też Bóg ostrzega nas przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji i chce uchronić nas przed ich konsekwencjami.

  Posłuchajmy co dokładnie mówi na ten temat Słowo Boże...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XXI - Małżeństwa i rozwody, cz. 1 (04.11.2018)

  2018-11-04 11:48

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XXI

  Kiedy dwoje kochających się ludzi przyrzeka sobie miłość bez względu na okoliczności, jest to przysięga złożona przed Bogiem. Pomimo różnych życiowych doświadczeń i trudności powinni rozwiązywać swoje problemy w miłości i przebaczeniu. Czasem ta droga nie jest łatwa, ale z pewnością skuteczna. Powinni podjąć walkę o ratowanie małżeństwa i nie iść na łatwiznę, która prowadzi do rozwodu.

  Pamiętajmy, że mamy pomoc w Bogu, u którego zawsze znajdziemy siłę do walki i najlepsze rozwiązanie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - Kościół (28.10.2018)

  2018-10-28 13:46

  Bardzo ważną rzeczą w życiu każdego chrześcijanina jest żywa, codzienna relacja z Bogiem. Czas poświęcony modlitwie, czytaniu i studiowaniu Bożego Słowa, aby móc wzrastać w poznawaniu Zbawiciela i pozwalać przemieniać się na Jego obraz.

  Biblia podkreśla również jak ważna jest przynależność do społeczności, wspólnoty ludzi wierzących tworzących ciało Chrystusa. Możemy wówczas zachęcać się, pocieszać i podnosić siebie na rękach modlitwy. Jezus mówi, że takiego kościoła bramy piekielne nie przemogą.

  Powinniśmy pamiętać o tym, że aby taki kościół mógł właściwie funkcjonować, musi być oparty na czterech podstawowych filarach. Jakich? Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Jurku - Jestem, Który Jestem - Bóg bez ograniczeń (23.10.2018)

  2018-10-23 13:53

  Może dzisiaj przeżywasz jakieś trudności. Może przyszło do twojego serca zniechęcenie i przybijają cię okoliczności. Czujesz się zmęczony i wypalony?

  Musisz być świadom, że to sprawka wroga, który przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać.

  Jeśli prawdziwie wierzysz w istniejącego Boga, to pomimo panujących okoliczności nigdy się nie wypalisz. Zwróć swój wzrok na Jezusa, bo tylko On jest w stanie rozpalić w tobie na nowo żar Bożego ognia i przywrócić w tobie utraconą radość życia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • T. Guńka - Przemieniające działanie zmartwychwstałego Jezusa w życiu Piotra (21.10.2018)

  2018-10-21 13:23

  Każdy z nas na swojej drodze za Panem Jezusem przechodzi różne trudne momenty. Jedną z rzeczy, która przyczynia się do kryzysu na tej drodze wiary jest rozczarowanie. Kiedy nasze oczekiwania nie spełniają się i dzieje się inaczej, niż byśmy tego chcieli. Jest to czas oczekiwania, przemiany, kiedy Bóg chce nas czegoś nauczyć. Jesteśmy wówczas poddawani wypalaniu, przycinaniu i kształtowaniu naszego charakteru na wzór i podobieństwo Chrystusa.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • W. Kulawiec - Czasy końca (14.10.2018)

  2018-10-14 13:16

  Bożym pragnieniem jest, byśmy byli stali, niewzruszeni, pełni zapału i gotowi do pracy dla Niego, wypływając na głębię, nie żyjąc na mieliźnie. Będąc zakotwiczeni w Panu, aby spokojnie unosić się na falach życia i różnych doświadczeń, mając pewność, że Jezus trzyma nas za rękę.

  Powróćmy do naszej pierwszej miłości i rozpalmy na nowo nasze serce dla Jezusa, pamiętając, że tylko ten, kto dobiegnie do mety, otrzyma wieniec sprawiedliwości.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • K. Korecki - Pismo Święte (09.10.2018)

  2018-10-09 12:59

  Słowo Boże jest żywą, ponadczasową instrukcją przekazaną z miłości przez Boga nam ludziom, abyśmy, korzystając z niego codziennie, uczyli się jak właściwie postępować, aby nasze życie mogło podobać się Bogu. Zawiera wskazówki do szlachetnego zachowania względem drugiego człowieka, wskazuje na nasze grzechy, zachęca do zmiany naszego charakteru i możliwości upodabniania się do Syna Bożego. Czytając Pismo Święte poznajemy naszego doskonałego Stwórcę oraz Jego wspaniały plan zbawienia przygotowany dla każdego człowieka, a wykonany przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu.

  Czytajmy Pismo Święte - to największy skarb świata!

  Posłuchaj...
 • Urs Kasermann - Nasza rola w Aliji (02.10.2018)

  2018-10-02 12:51

  Misja Ebeneser bierze udział w operacji Exodus czyli w praktyczny sposób pomaga Żydom na całym świecie odnaleźć swoje korzenie i zachęca ich do powrotu do Izraela. Jako chrześcijańska służba Aliji pomaga Izraelowi w przygotowaniach na powtórne przyjście Mesjasza.

  Bóg oczekuje od nas, abyśmy wstawiali się za Izraelem, aby pokutowali i nawrócili się do Pana i chcieli powrócić do swojej Ojczyzny. Są oni narodem wybranym przez Boga, błogosławieństwem dla całego świata, dlatego powinniśmy błogosławić naród Żydowski i pomagać w wypełnieniu proroctw względem tego narodu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Kobieta pastor (30.09.2018)

  2018-09-30 22:32

  Biblia jest dla nas pierwowzorem, jedynym standardem i normą postępowania. Zawiera ona dokładne wskazówki i pokazuje na funkcje i zadania, które powinni sprawować w kościele mężczyźni.

  W takim razie czy Bóg pozwala kobiecie na sprawowanie funkcji pastora? Posłuchajmy czego uczy nas na ten temat Słowo Boże.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Popławski - Powrót do pierwszej miłości (25.09.2018)

  2018-09-25 22:23

  Jezus po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia, pokuty, zerwania z grzechem i pojednania się z Nim. Choć zbawienie mamy za darmo, z łaski, to wymaga naszego poświęcenia, czasu. Bóg pragnie naszej miłości, naszego oddania, bo chce nierozerwalnej, ciągłej relacji z nami. Chce, abyśmy zmienili swój dotychczasowy sposób myślenia, postępowania i poddali się prowadzeniu Ducha Świętego.

  Skonfrontujmy swoje życie ze Słowem Bożym i odpowiedzmy sobie szczerze, czy Jezus jest naszym Skarbem, Miłością, Sensem i Celem naszego życia?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Rozczarowanie (23.09.2018)

  2018-09-23 22:18

  Życie chrześcijan na ziemi jest wędrówką za Bogiem, który zaprasza nas do wchodzenia w coraz to głębszą relację z Nim poprzez szukanie i doświadczenie Jego obecności, poznawanie Go i chodzenie Jego drogami. Jezus pragnie, abyśmy przylgnęli do Niego całym sercem, aby mógł nam objawić swoją miłość, bo kiedy przyjdą dni złe, próby i zniechęcenie, abyśmy mogli ostać się i z Jezusem je przezwyciężyć.

  Badajmy nasze serca, czy nie jesteśmy ,,letnimi" dla Pana, aby się nie okazało, że dawno odpadliśmy od Niego i żyjemy po swojemu...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Br. Wiktor - Głoszenie ewangelii (18.09.2018)

  2018-09-18 22:04

  Jako dzieci Boże wykupione najświętszą krwią Baranka Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii całemu światu. Biblia zachęca nas, abyśmy z odwagą dzielili się Słowem Bożym z naszymi rodzinami, sąsiadami, znajomymi i ludźmi, których Pan stawia nam na drodze każdego dnia. Wsłuchujmy się w cichy głos Ducha Świętego, który jest naszym Przewodnikiem i poddajmy Jego prowadzeniu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Olszewski - U Boga nie ma przypadków (19.09.2018)

  2018-09-16 21:57

  Nasze życie tu na ziemi nie jest dziełem przypadku. Bóg, który jest naszym Stwórcą, ma dla nas doskonały plan i najlepszą drogę. On chce nam błogosławić we wszystkim i pragnie, abyśmy stali się błogosławieństwem dla innych ludzi. Musimy Mu tylko powierzyć swoje życie, zaufać i z wiarą oczekiwać wypełnienia się Bożych obietnic, czekając na właściwy, Boży czas.

  A jak wygląda nasze życie? Chodzimy Bożymi ścieżkami czy układamy sobie życie po swojemu i ponosimy tego bolesne konsekwencje?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Wasilewski - Relacje (09.09.2018)

  2018-09-09 21:42

  W życiu spotykamy ludzi z różnych środowisk, którzy mają na nasze życie mniejszy lub większy wpływ. A ponieważ bardzo ważne jest budowanie relacji z drugim człowiekiem, inspirowanie i uczenie się od siebie wzajemnie dobrych rzeczy, dlatego otaczajmy się ludźmi pełnymi wiary. Tym samym odetnijmy się od tych, którzy ciągną nas z dala od Boga i mają na nas destrukcyjny wpływ. Uporządkowane relacje są kluczem pomagającym w harmonii przeżyć naszą więź z Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Dlaczego Bóg nie chce mi błogosławić? (02.09.2018)

  2018-09-02 21:28

  Czasem warto zatrzymać się i zastanowić czy w moim życiu jest tak, jak powinno być. Czy jestem zadowolony z mojego życia chrześcijańskiego? Czy jestem spełniony w Chrystusie?

  Czy zastanawialiśmy się nad tym, że brak błogosławieństwa jest wynikiem Bożego działania? Czasem Bóg powstrzymuje swoje błogosławieństwo, dlatego że nie jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być...

  Dlaczego tak jest? Jakie są tego powody?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • P. Abraham - Zaufaj Jezusowi (28.08.2018)

  2018-08-28 21:35

  Bez względu na to, co przeżywasz w swoim życiu czy jak bardzo oddaliłeś się od Boga, wiedz, że Jezus jest blisko ciebie. Może jesteś chory i cierpisz, albo jesteś zniewolony jakimiś nałogami, masz problemy w małżeństwie lub od dłuższego czasu szukasz pracy i sam nie dajesz sobie z tym wszystkim rady to wiedz, że teraz jest doskonały czas, aby zwrócić się do Jezusa, który chce Ci pomóc. Nie musisz już dłużej chodzić w strachu, bólu czy zniechęceniu. Bóg kocha cię i ma wspaniały plan dla twojego życia. Tak, jak obiecał w Słowie swoim jest wiernym Bogiem, słyszy modlitwy i ześle swą pomoc.

  Dzisiaj jest dzień kiedy możesz powierzyć Jemu swoje życie, oddać Mu wszystkie troski, problemy i obawy.

  Zaufaj Jezusowi!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Szukanie Bożej obecności (26.08.2018)

  2018-08-26 21:30

  Każdego dnia z utęsknieniem Bóg oczekuje spotkania z nami i pragnie, abyśmy szukali Go całym swoim sercem. Chce, abyśmy poznawali Go coraz głębiej i byli posłuszni Jego Słowu.

  Powinniśmy nieustannie czuwać, aby nie stracić Pana sprzed oczu, aby cokolwiek innego nie zajęło najważniejszego miejsca w naszym sercu i tym samym nie zakłóciło naszej relacji z Jezusem. Pamiętajmy, że to, czemu poświęcamy najwięcej czasu, co zajmuje miejsce Boga jest bożkiem, cielcem z którym musimy się jak najszybciej rozprawić.

  Zastanówmy się jaka jest nasza postawa względem grzechu. Czy żałujemy i pokutujemy prosząc Boga o przebaczenie? A może nie jesteśmy już tak wrażliwi na Boży, cichy głos napominania?

  Baczmy, aby Pan nie wytracił nas ze swojego ludu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Strategie diabelskie (19.08.2018)

  2018-08-18 21:12

  W tym zabieganym świecie szatan zrobi wszystko, żeby odciągnąć nas od Boga. Zachęca do wykonywania pracy ponad normę, dodając coraz to nowe obowiązki. Do domu wracamy już tak zmęczeni, że nie mamy czasu i chęci na nic. Możemy oczywiście popaść w drugą skrajność marnotrawiąc dany nam czas na bezczynność, albo robienie rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Ponieważ diabeł doskonale zdaje sobie sprawę z mocy modlitwy, dlatego zrobi wszystko, żebyśmy w ogóle nie mieli wolnego czasu na spędzanie go z naszym Panem, czasu na modlitwę, czytanie i rozważanie Słowa Bożego.

  Czy zastanawialiśmy się, jak na co dzień dysponujemy czasem, który mamy od Boga?

  Czy zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa i konsekwencji, jakie niosą ze sobą nasze codzienne wybory?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Światłość i ciemność (14.08.2018)

  2018-08-14 21:06

  Niejednokrotnie Bóg dopuszcza do naszego życia różnego rodzaju doświadczenia i próby, które chce wykorzystywać dla naszej przemiany. On chce, abyśmy Go szukali całym sercem i przybliżali się do Niego. Jego pragnieniem jest umocnić naszą wiarę, by poprzez doświadczenia odebrać sobie chwałę, odnosząc w naszym życiu zwycięstwo.

  Kiedy dotykają nas złe okoliczności, czy cierpienie Bóg o nas nie zapomina. On jest z nami, aby nas ratować. Kiedy przechodzimy przez dolinę cienia, a jest z nami Jezus, wyjdziemy z tego doświadczenia zwycięsko. Bóg dotrzymuje słowa i przyjdzie nam z pomocą i ze swoim rozwiązaniem.

  Nie zapominajmy, że najcenniejsze skarby znajdują się w ciemnych głębinach.

  Obejrzyj, posłuchaj...