Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Jan Śliwka

Pastor i starsi zboru » Jan Śliwka

Pochodzę z rodziny wierzącej. W 1982 roku uwierzyłem w dzieło Chrystusa i oddałem Mu swoje życie. Konsekwencją tego było umiłowanie Jego Słowa, które zmieniło moje życie i priorytety. Moją pasją jest zwiastowanie Słowa Bożego oraz poznawanie i doznawanie Pana Jezusa Chrystusa. Od 1999r przez życie idę razem z żoną Lucyną. Pan obdarzył nas czwórką dziećmi (Dawid, Szymon, Ania, Marta), za których jesteśmy Mu bardzo wdzięczni.
W marcu 2011r. powierzono mi odpowiedzialność starszego zboru.
Niech Pan weźmie Sobie chwałę z naszego życia!