Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

J. Śliwka - Posłuszeństwo Bogu - Służba Pojednania (19.04.2019)

Kazania » J. Śliwka - Posłuszeństwo Bogu - Służba Pojednania (19.04.2019)

2019-04-19 20:20

Bóg Ojciec posłał na ziemię swojego jednorodzonego Syna, aby poniósł na krzyż grzechy całego świata. Pan Jezus Chrystus był całkowicie poddany woli Ojca i posłuszny we wszystkim i to do śmierci krzyżowej. Dzieło zbawienia dokonane na Golgocie jest wyciągnięciem Bożej ręki w stronę każdego człowieka, a naszą odpowiedzią powinno być uchwycenie się jej i pojednaniem z Bogiem przez krew Pana Jezusa.

Jaką decyzję podejmiemy? Czy przyjmiemy ten dar pojednania, aby oczyszczeni stanąć przed Bogiem i dostąpić zbawienia?


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz