Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Dla młodzieży

Nasz Zbór - „Betel” w Ustroniu, jest zborem wielopokoleniowym i młodzież stanowi bardzo ważną jego cząstkę. Spotykamy się co sobotę o godzinie 18.00 (w okresie wakacyjnym w piątki o godz. 18.00), aby wspólnie razem cieszyć się i radować naszym Zbawicielem oraz jednoczyć się w modlitwie i uwielbieniu.

Staramy się, aby te spotkania były ciekawe, rozbudzające naszą wiarę i integrujące nas jako grupę.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za naszą Młodzież. Wierzymy, że Bóg ma wobec nas plan. Dostrzegamy w młodych ludziach ogromny potencjał i chcemy go używać ku Bożej Chwale. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich młodych ludzi do uczestnictwa w naszych spotkaniach.