Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

D. Zajonc - Historia świata słowami przypowieści (22.01.2017)

Kazania » D. Zajonc - Historia świata słowami przypowieści (22.01.2017)

2017-01-22 22:57

W przypowieściach Bóg zawarł historię świata.

Począwszy od okresu pierwszych ludzi przez okres Izraela aż do dnia dzisiejszego Bóg zachęca do relacji z Nim.

Z Bożego Słowa wiemy, że jedyną drogą do Ojca jest Jezus. On jest kamieniem węgielnym, ma moc stawić nas nieskalanymi przed Bożym tronem. Krew Jezusa, która lała się na krzyżu, wybiela każdą skazę. Nie ma innego ratunku dla ludzi, jak tylko w krwi Baranka Bożego.

Czy wyprałeś już swoje szaty w Jego krwi?


Posłuchaj
  • Pobierz