Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Andrzejki: mów prawdę, mów jak Słowo Boże

Świadectwa » Andrzejki: mów prawdę, mów jak Słowo Boże

Jeśli kto mówi, niech mówi jak słowo Boże 1 Piotra 4:11
Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga Dz. Ap. 26:18

Kochani, pragnę podzielić się z wami świadectwem, aby zachęcić do odwagi dzielenia się prawdą Słowa Bożego.

Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem 2 Tym. 4:2
Jak zapewne wiecie, rokrocznie w szkołach organizowane są zabawy Andrzejkowe. Te pogańskie praktyki polegają na laniu wosku, wróżbach i przepowiadaniu przyszłości w formie zabawy. My jako chrześcijanie znający Słowo Boże- ... Nie będziecie wróżyć ani czarować... 3 Mojż. 19:26 ... gdyż obrzydliwością jest każdy, kto tak czyni... 5 Mojż. 18:12 – nie bierzemy udziału w takich praktykach – to oczywiste.

Wiedziałam, że tego dnia nie poślę syna do szkoły. Nie dawało mi jednak spokoju samo nieposyłanie go w tym czasie, wiedziałam, że powinnam zrobić coś więcej.

Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował 1 Kor. 9:16

W dniu organizowanej zabawy poszłam usprawiedliwić nieobecność dziecka na wieczornym spotkaniu, a zapytana o powód mogłam z odwagą powiedzieć o tym, że jako chrześcijanie kochamy Pana Jezusa, czytamy słowo Boże, które mówi nam o tym, że nie możemy wróżyć i czarować, lecz pytać Boga w modlitwie, bo to On zna naszą przyszłość. Dlatego nie chcę, aby moje dziecko w tej zabawie uczestniczyło. Wychowawczyni odpowiedziała, że też jest chrześcijanką i chodzi do kościoła, ale nie wiedziała. Że tego rodzaju zabawy nie powinny się odbywać, ponieważ są niezgodne ze Słowem Bożym. Poprosiła, żeby Bartosz przyszedł, a ona wszystkie zabawy Andrzejkowe, które przygotowała, odrzuci, a dzieci spędzą ze sobą czas inaczej.

Powiem szczerze, że obawiałam się czy dotrzyma słowa, ale zaufałam Bogu i powierzyłam Jemu tę sprawę. Słyszałam później, że dzieci wypytywały panią o wosk i wróżby, ale ona otwarcie powiedziała im, że „nie będą tego czynić, bo to Panu Bogu się nie podoba”. Jestem Bogu wdzięczna, za to, że tego wieczoru uchronił te dzieci od diabelskich zabaw i za otwarte serce nauczycielki.

Muszę również dodać, że będąc z tego powodu bardzo radosna, niedługo potem doświadczyłam ataku z tegoż powodu, ze strony znajomych, którzy pytali "czyżbym naprawdę nie chodziła do wróżki i nie czytała horoskopów?". Zostałam uznana za fanatyczkę i że przesadzam z wierzeniem w to, co jest napisane w Biblii.

Słowo Boże mówi: wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. 2 Tym. 3:12

Na początku było mi przykro z tego powodu, ponieważ ludzie uważający się za chrześcijan, odrzucają prawdę zawartą w Słowie Bożym i tak łatwo potrafią sprawić innym przykrość. Ale Duch Święty nie pozwolił mi długo się smucić, przypominając słowa z 1 listu Piotra 4:14 ... błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was!. A w 1 liście Piotra 4:16 jest napisane: Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga.

Dziękuję Bogu, Panu naszemu za to doświadczenie. Miłość Boga Ojca i łaska pana naszego Jezusa Chrystusa niech będą z nami wszystkimi.

Monika